Para ile ilgili atasözleri

Para ile ilgili söylenmiş atasözleri.

Para yitirirsen yeniden kazanırsın, zamanı yitirirsen yeniden kazanamazsın.

Para aslandan daha güçlü kükrer.

Parayı görünce bütün kapılar açılır.

Altın anahtar her kapıyı açar.

Para hem efendi hem köledir.

Paran çoksa dostun da çoktur.

Cimriden para istemek, denizin içinde çukur kazmaya benzer.

Bir avuç para iki avuç hakikatten daha kuvvetlidir.

Müsrif parası bitince, cimri her zaman dilenir.

Paralı olmak korku, parasız olmak ise üzüntü doğurur.

Dünyanın bütün paraları, bir arkadaşa değişilmez.

Ak akça, kara gün içindir.

Para parayı çeker.

Öğüt veren çok olur, para veren bulunmaz.

Borç verirsen ya paranı, ya dostunu yitirirsin.