İnsan ile ilgili sözler

İnsan ile ilgili söylenmiş sözler.

Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.

Gönül gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okur.

Kendi nefsini yenen insan, kuvvetli insandır.

Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Kibir ve inat, bir kişinin kendisini önce mükemmel görmesini sağlar, sonra da sonunu getirir.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

En ağır günah, insanın kendini günahsız bilme gururudur.

Yeminine bakıp insana inanma; insana bakıp yemine inan.

Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz.

Büyük insanlar, şikayetsiz bütün acılara katlanır.

Gününü yararlı bir şekilde kullanmasını bilen bir insan için asıl mutluluk akşam vakti gelir.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

Bilen insan kötülük yapmaz.

Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Bir çok insan güzel düşünür ama kötü hareket eder.

İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.

İnsan mutlu olduğu zaman daha iyi kalplidir.

Onurlu insanlar hep aynı çizgide yürürler. Bu yüzden duruşları hiç bozulmaz

Gülümsemek insana mahsustur.

İnsanın yalnız ekmeğe değil, haysiyete de ihtiyacı vardır.

İnsan kime zarar vermişse ondan nefret eder.

Her insan üç karakterlidir, aslı, göstermelik olanı ve olduğunu sandığı.

İnsanlar üçe ayrılır; görenler, gösterince görenler ve asla görmeyenler.

Doğum oranı çok olan bir ulustan, insan hayatına önem vermesi, aynı biçimde her kişiye saygı göstermesi beklenemez.