İnsan ile ilgili sözler

İnsan ile ilgili söylenmiş sözler.

Kendi nefsini yenen insan, kuvvetli insandır.

Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.

Gününü yararlı bir şekilde kullanmasını bilen bir insan için asıl mutluluk akşam vakti gelir.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Gönül gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okur.

İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.

En ağır günah, insanın kendini günahsız bilme gururudur.

Bilen insan kötülük yapmaz.

Bir çok insan güzel düşünür ama kötü hareket eder.

Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır.

Onurlu insanlar hep aynı çizgide yürürler. Bu yüzden duruşları hiç bozulmaz

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz.

Yeminine bakıp insana inanma; insana bakıp yemine inan.

Gülümsemek insana mahsustur.

İnsan mutlu olduğu zaman daha iyi kalplidir.

İnsanın yalnız ekmeğe değil, haysiyete de ihtiyacı vardır.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

İnsan kime zarar vermişse ondan nefret eder.

Büyük insanlar, şikayetsiz bütün acılara katlanır.

Her insan üç karakterlidir, aslı, göstermelik olanı ve olduğunu sandığı.

İnsanlar üçe ayrılır; görenler, gösterince görenler ve asla görmeyenler.

Kibir ve inat, bir kişinin kendisini önce mükemmel görmesini sağlar, sonra da sonunu getirir.

Doğum oranı çok olan bir ulustan, insan hayatına önem vermesi, aynı biçimde her kişiye saygı göstermesi beklenemez.

İradesi kuvvetli insanlar, en zor şartlar karşısında bile başarıya ulaşabilirler.

Tüm savaşlar iç savaştır. Çünkü tüm insanlar kardeştir.

İnsanları iyi ve kötü diye bölmek saçmadır. İnsanlar sevimli ya da sıkıcıdır.

Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar.

Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.

İki çeşit huzurlu insan vardır; mutlu ve mutsuzlukla barış yapmış.

İnsan mı paraya bağlı, para mı insana bağlı? Bu tamamen insana bağlı.

İnsan insana, insan kardeşine, kendini adadıkça insandır.

İnsanın dostu şunlardır; uyumlu eş, iyi evlat ve halis arkadaş.

En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiğinin gerçek olduğuna inanır.

İyi insan ol; fakat bunu kanıtlamak için uğraşma.

En seçkin insanlar, sözünün eri olanlardır.

Olgun ve akıllı insanlar, kusur bulacağım diye kendilerini yormazlar.

İnsanlığı iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uyguladığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz.

Bir insanı koşullar oluşturmaz, koşullar sadece onun kim olduğunu ortaya koyar.

Eğer bir insan sizi vakti geçtikten sonra anlıyorsa, eski kıymeti kalmaz.

İntikam almayı düşünüyosan, zayıf insansın. Affedip yoluna devam ediyorsan güçlüsün. Yok sayıyorsan zeki insansın.

Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.

İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur.

Sen doğru yolda ol da varsın sanan eğri sansın; sen kendini bildiğin sürece doğru insansın.

Bir insana dengesini kaybettirip sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.

İnsan iki şekilde yanılabilir; ya gerçek olmayan bir şeye inanabilir ya da gerçek olan bir şeye inanamayı reddedebilir.

İnsana saygımı korumak için insanlardan uzak duruyorum.

Güneşin, ayın, yıldızların, yerin ve denizin tadını çıkaran kişi ne yalnızdır ne de çaresiz.

İnsan sadece yaptıklarından değil, yapması gerektiği halde yapamadıklarından da sorumludur.

Negatif insalara maruz kalmak, radyasyona maruz kalmak gibidir! Kısa süreli, düşük dozlara dayanabilirsiniz. Ancak sürekli maruz kalmak, sizi öldürür!

Otobüsün camına kafasını dayadı. Yine hayal etti. Hayal etmek kadar bir şey yoktu. İnsanı insan eden hayal etmekti.

İnsan sevdiğini "olduğu gibi" sever, olmasını istediği gibi değil.

İnsan kendi değerini, ancak çalışarak koruyabilir.

Çoğu insan ile hayalleri arasında duran tek engel başarısızlık korkusudur.

Hayat insanı bazen öyle bir noktaya getirir ki, kimseye zararın olmamıştır, ama sen ziyan olmuşsunur.

İnsan, beklentisi kadar mutludur. Formül: Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk.

Esas konularda hemfikir olmayan iki kişinin gelecek planları yapması anlamsızdır.

Para, insanı kendine esir, başklarına karşı özgür, işe karşı kudretli yapar.

Gerçek senin hayal gücün değildir, senin hissettiklerin değildir, senin varlığındır.

Tek kelime yeter. Ama ya insan o kelimeyi bulamazsa?

İnsan mutlaka, "Gitme" diyebilecek kadar güçlü olmalı. Zira bu dünyada hiçkimse, kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü değildir.

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

İnsan, hayata iki anlam yükler: Biri ağlarken diğeri gülerken ve tek bir kere kıymet bilir, o da elindekini kaybederken.

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir.

İnsanlar, fırtınalardan sonra bitkilerde olduğu gibi daha taze, daha canlı görünür.

Bir kimse hayatım bitmiş derse inanmayın, hayat onu bitirmiştir.

Bir insan doğarken ağlamalı, ölürken değil.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafidir.

Her insan yağmur damlası gibidir. Kimisi çamura kimisi gül yaprağına düşer.

İnsan olan iyiliği başkası sevinsin diye değil, kendisi sevinsin diye yapar.

İnsana, kimse gözü gibi eğitmenlik edemez.

Savaş bir anlam kazanınca, insanlar daha çetin ve kararlı olur.

Yükselme, düşme kadar insanın başını döndürür.

İnsanlar için mutluluk umudu, ancak doğrulukta vardır.

İnsanlar asla, söyledikleri kadar meşgul değillerdir. İnsanların öncelikleri vardır. Ve bazen sıra sana gelmez.

Her insan bütün insanlığı kendinde taşır.

Başlıca üç çeşit insan vardır: Bilgi sever, ünvan sever ve para sever.

İnsanlar bozuk para gibidir. İki seçenek vardır; yazı ya da tura. Bir yüzünü kendi gösterirken bize, diğer yüzünü zaman gösterecektir.

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.

İnsan hiçbir yerde kendisinden iyi dost bulamaz.

İnsanın değeri gözünün gördüğü kadardır, baktığı kadar değil.

İnsanların en kötüleri, insanların arasına katılan kötü bilginlerdir.

İnsan, yalnız sevdiği zaman kötülük etmez.

Unutma, insanların çıkarları değiştiğinde zihniyetleri ve davranışları çabuk değişir.

İnsan ruhu yaptığı seçimlerle belirlenir.

Bir fikir ayrılığına rağmen karşındakine saygı duyabiliyorsan, insan olmuşsun demektir.

İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.

İnsanın kendinden başka hiç kimse olmasına gerek yoktu.

İnsan ne kadar çok şeyden utanırsa, o kadar şeref ve onur sahibi olur.

İnsan, daha iyisini, daha üstününü daha büyük ve mükemmelini aradığı sürece mutluluğa yaklaşır.

Bir kelimenin insan hayatını değiştirdiği çok görülmüştür.

Aklını gönlünün değerleriyle yöneten insan, yaşamının efendisidir.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

İnsanların gözlerine bakın, bazıları ışıl ışıldır; bazıları donuktur. İnsanların gözlerindeki ışıltı, iç dünyalarında ne kadar var olduklarını yansıtır.

İnsanları akıllı yapan tek şey nefrettir.

İnsana yaratıcılık gücü ve akıl bahşedilmiştir. Böylece kendisine verilenlere yeni şeyler ekleyebilir.

İnsan, düşmanının her faziletine inanabilir, samimiyetine asla!

Doktor, kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına kızmaz. Ateşlendiği bir sırada kendisine dil uzatmasına da sinirlenmez. İşte akıllı bir adamın da insanlara böyle davranması gerekir.