İnsan ile ilgili sözler

İnsan ile ilgili söylenmiş sözler.

Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafidir.

Her insan yağmur damlası gibidir. Kimisi çamura kimisi gül yaprağına düşer.

İnsana, kimse gözü gibi eğitmenlik edemez.

Her birimiz tek kanatlı melekleriz, ancak birbirimize sarılarak uçabiliriz.

Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.

Gönül gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okur.

İnsanın değeri gözünün gördüğü kadardır, baktığı kadar değil.

İnsanların en hayırlısı, insana faydası olandır.

Benim üç güzel dostum var: Biri evde kalır, Biri yolda kalır, Biri de benimle gelir. Evde kalan ailemdir. Yolda kalan dostlarımdır. Benimle gelen iyiliklerimdir.

İnsan iki nimet hakkında yanılgıdadır: Sağlık ve boş zaman.

İnsana verilenlerin en hayırlısı, güzel ahlaktır. En fenası da, kötü kalptir.

İnsanların en kötüleri, insanların arasına katılan kötü bilginlerdir.

Kendi nefsini yenen insan, kuvvetli insandır.

Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.

Komşusuna ve insanlara yardım eden, misafire güleryüz gösteren, konuşacağı zaman hayırlı söz eden, Allah'ın nezdinde makbul insandır.

Öyle insanlar vardır ki, ancak başkalarını üzdükleri zaman sevinirler.

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Kibir ve inat, bir kişinin kendisini önce mükemmel görmesini sağlar, sonra da sonunu getirir.

İnsan sevdiğini "olduğu gibi" sever, olmasını istediği gibi değil.

İnsan kendi değerini, ancak çalışarak koruyabilir.

İnsana akıl dertlerinden kurtulsun diye verilmiştir.

"Para her şeyi yapar" diyen insan, para için her şeyi göze alan adamdır.

Yükselme, düşme kadar insanın başını döndürür.

İnsan mutlaka, "Gitme" diyebilecek kadar güçlü olmalı. Zira bu dünyada hiçkimse, kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü değildir.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.

Doğa, insanı zorla teselli eden bir dosttur.

İnsanlar öyle geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

İnsanın dostu şunlardır; uyumlu eş, iyi evlat ve halis arkadaş.

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.

İnsan, bir gün ölecektir. Ancak bilgi sahibi olanlar, bilgileri yüzünden her zaman anılacaklardır.

İnsanın güzelliği olgunluğundadır.

Bir insan doğarken ağlamalı, ölürken değil.

Doktor, kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına kızmaz. Ateşlendiği bir sırada kendisine dil uzatmasına da sinirlenmez. İşte akıllı bir adamın da insanlara böyle davranması gerekir.

İnsan sadece yaptıklarından değil, yapması gerektiği halde yapamadıklarından da sorumludur.

Hayallerinizi aşağı gören insanlardan uzak durun. Küçük insanlar bunu her zaman yapar. Ama gerçekten büyük insanlar kendinizi de büyük hissettirirler ki bu da öyle olmanızı sağlar.

En ağır günah, insanın kendini günahsız bilme gururudur.

Yeminine bakıp insana inanma; insana bakıp yemine inan.

Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz.

Unutma, insanların çıkarları değiştiğinde zihniyetleri ve davranışları çabuk değişir.

İnsanların, gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok, yaptıklarına dikkat edin.

İnsan, düşmanının her faziletine inanabilir, samimiyetine asla!

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.

İntikam almayı düşünüyosan, zayıf insansın. Affedip yoluna devam ediyorsan güçlüsün. Yok sayıyorsan zeki insansın.

Esas konularda hemfikir olmayan iki kişinin gelecek planları yapması anlamsızdır.

Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir.

Üç büyük tehlike: Akıllı insanların duygusuz oluşu. Duygulu insanların etkisiz oluşu. Etkili insanların akılsız oluşu.

İnsanı öldürmeyen her darbe onu daha da yükseltir.

İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur.

Büyük insanlar, şikayetsiz bütün acılara katlanır.

İnsan, daha iyisini, daha üstününü daha büyük ve mükemmelini aradığı sürece mutluluğa yaklaşır.

İnsan yemeğini pişiren tek hayvandır.

İradesi kuvvetli insanlar, en zor şartlar karşısında bile başarıya ulaşabilirler.

Gününü yararlı bir şekilde kullanmasını bilen bir insan için asıl mutluluk akşam vakti gelir.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

Başlıca üç çeşit insan vardır: Bilgi sever, ünvan sever ve para sever.

İyi insana en ağır ceza, sizden çok daha kötü ve çok daha yeteneksiz kişiler tarafından yönetilmektir.

Fazla özgürlük, hem bireyi, hem devleti köleliğe sürükler.

İnsan gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.

Bilen insan kötülük yapmaz.

Her insan bütün insanlığı kendinde taşır.

Alışkanlık, insanın ikinci huyudur.

İnsan, dururu yüzünden de alçakgönüllü olabilir.

Bizi yaratan doğa, insan eden de sanattır.

İnsanın gerçekten ne olduğunu gösteren şey yaşadığı zorluklara verdiği tepkidir.

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır.

Bir insanı koşullar oluşturmaz, koşullar sadece onun kim olduğunu ortaya koyar.

Güneşin, ayın, yıldızların, yerin ve denizin tadını çıkaran kişi ne yalnızdır ne de çaresiz.

Aptallara göre insanlar ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil başta olmak üzere sekizden fazla kategoriye ayrılırlar. Halbuki olay bu kadar komplike değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar. İyi insanlar ve kötü insanlar.

Köpekleri sevmeyen insanlara güvenmiyorum; fakat bir köpek bir insanı sevmezse o köpeğin hislerine güvenirim.

Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır.

Bir çok insan güzel düşünür ama kötü hareket eder.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.

İnsanlar asla, söyledikleri kadar meşgul değillerdir. İnsanların öncelikleri vardır. Ve bazen sıra sana gelmez.

Farklılık, farklı yaklaşımlar, farklı fikirler olduğu için hayat zengindir. Hiç kimse üstün değildir, hiç kimse aşağıda değildir. İnsanlar basitçe farklıdır.

Gerçek senin hayal gücün değildir, senin hissettiklerin değildir, senin varlığındır.

Sadece senin içindeki ışık güneşin doğuşunu sağlayabilir.

Eğer bir insan sizi vakti geçtikten sonra anlıyorsa, eski kıymeti kalmaz.

Olgun ve akıllı insanlar, kusur bulacağım diye kendilerini yormazlar.

Soysuz adam terbiye ile insan olmaz.

Hayat insanı bazen öyle bir noktaya getirir ki, kimseye zararın olmamıştır, ama sen ziyan olmuşsunur.

İnsan ruhu yaptığı seçimlerle belirlenir.

İnsan, beklentisi kadar mutludur. Formül: Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk.

Çoğu insan ile hayalleri arasında duran tek engel başarısızlık korkusudur.

Bir kimse hayatım bitmiş derse inanmayın, hayat onu bitirmiştir.

İnsan mutlu olduğu zaman daha iyi kalplidir.

İnsanları iyi ve kötü diye bölmek saçmadır. İnsanlar sevimli ya da sıkıcıdır.

İki çeşit huzurlu insan vardır; mutlu ve mutsuzlukla barış yapmış.

İyi insan ol; fakat bunu kanıtlamak için uğraşma.

Onurlu insanlar hep aynı çizgide yürürler. Bu yüzden duruşları hiç bozulmaz

Negatif insalara maruz kalmak, radyasyona maruz kalmak gibidir! Kısa süreli, düşük dozlara dayanabilirsiniz. Ancak sürekli maruz kalmak, sizi öldürür!

Bir insan kendisinin ne olduğunu bildikten sonra, kendisini bilmeyenlerin bu insan hakkında söylediklerinin ne değeri vardır? O bunlara aldırmaz bile.

İnsan, kendisinin yapabileceği bir işi başkasına yaptırmamalıdır.

Tertemiz olmaya çalışın, çünkü dünyaya bakacak pencere kendinizsiniz.

İnsan ne kadar çok şeyden utanırsa, o kadar şeref ve onur sahibi olur.

Büyük adamlar, ne kadar yüksek olursa olsun, bir taraflarıyla küçük adamlara benzerler.

Bir kelimenin insan hayatını değiştirdiği çok görülmüştür.

Doğaya karşı işlenen suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur.

Bir fikir ayrılığına rağmen karşındakine saygı duyabiliyorsan, insan olmuşsun demektir.

İnsana saygımı korumak için insanlardan uzak duruyorum.

İnsan, hayata iki anlam yükler: Biri ağlarken diğeri gülerken ve tek bir kere kıymet bilir, o da elindekini kaybederken.

İnsanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutsuzluğunu anlayamaz.

İnsanı, mevkisi yükseltmez, mevkiyi insan yükseltir.

İnsanlar yalnızca görmeye hazır oldukları şeyi görürler.

Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insanın sahibidir.

Gülümsemek insana mahsustur.

Dünyanın insandan başka anlamı yoktur, hayat anlayışımızı kurtarmak istiyorsak, insanı kurtarmamız gerekir.

İnsanları akıllı yapan tek şey nefrettir.

İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olamaz.

İnsanın yalnız ekmeğe değil, haysiyete de ihtiyacı vardır.

İnsan, yalnız sevdiği zaman kötülük etmez.

İnsan kime zarar vermişse ondan nefret eder.

Bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinizde, ilk vazgeçeceği kişi siz olursunuz.

Olgunlaştıkça kimseyle uğraşasın gelmiyor. Kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun.

İnsanlar sizi eskisi gibi kullanamadıklarında değiştiğinizi söylerler.

Bir insanı iyi tanımak için öncelikle hayvanlara nasıl davrandığına bakmalısınız.

Akıllı bir adam, özür dileyenin bir suçu olduğunu anlar.

İnsan, gülümseyişle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.

İnsana yaratıcılık gücü ve akıl bahşedilmiştir. Böylece kendisine verilenlere yeni şeyler ekleyebilir.

Her insan üç karakterlidir, aslı, göstermelik olanı ve olduğunu sandığı.

Ben insanların yarattığı Tanrı'ya değil, insanları yaratan Tanrı'ya inanırım.

Belki de insan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu.

İnsanlar üçe ayrılır; görenler, gösterince görenler ve asla görmeyenler.

İnsanın yanında büyük sözler söyleyenler değil; yürekten sevenler kalır hep.

İnsanlığı iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uyguladığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz.

Doğum oranı çok olan bir ulustan, insan hayatına önem vermesi, aynı biçimde her kişiye saygı göstermesi beklenemez.

Bir insan hayatını feda etmeye hazır değilse, onun şeref ve asaleti nerede kalır.

İnsanlar korku içinde yaşadıkları sürece yaptıkları her şey kendi istemlerine en aykırı olan şeylerdir.

İnsan mı paraya bağlı, para mı insana bağlı? Bu tamamen insana bağlı.

İnsan insana, insan kardeşine, kendini adadıkça insandır.

İnsanlar değerli olmayı unuttular, önemli olmaya çalışıyorlar.

İnsanlar bozuk para gibidir. İki seçenek vardır; yazı ya da tura. Bir yüzünü kendi gösterirken bize, diğer yüzünü zaman gösterecektir.

İnsanlar için mutluluk umudu, ancak doğrulukta vardır.

Tüm savaşlar iç savaştır. Çünkü tüm insanlar kardeştir.

İnsanlar da kuyulara benzerler, içlerinde boğulabilirsiniz.

Bazen olmaz; hayat istediğini sunmaz, sunsa da uymaz. Ya zaman yanlıştır; ya mekan. Belki de insan.

Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar.

Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.

İnsanları yargılarsan, sevmeye zamanın kalmaz.

İnsanlar, fırtınalardan sonra bitkilerde olduğu gibi daha taze, daha canlı görünür.

Savaş bir anlam kazanınca, insanlar daha çetin ve kararlı olur.

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.

İnsan, üzüntülerini anlatarak, başkalarını memnun etmemeli.

En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiğinin gerçek olduğuna inanır.

En seçkin insanlar, sözünün eri olanlardır.

Sen doğru yolda ol da varsın sanan eğri sansın; sen kendini bildiğin sürece doğru insansın.

Bir insana dengesini kaybettirip sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.

İnsan iki şekilde yanılabilir; ya gerçek olmayan bir şeye inanabilir ya da gerçek olan bir şeye inanamayı reddedebilir.

Otobüsün camına kafasını dayadı. Yine hayal etti. Hayal etmek kadar bir şey yoktu. İnsanı insan eden hayal etmekti.

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir.

Tek kelime yeter. Ama ya insan o kelimeyi bulamazsa?

İnsanın kendinden başka hiç kimse olmasına gerek yoktu.

Para, insanı kendine esir, başklarına karşı özgür, işe karşı kudretli yapar.

İnsan kanuna bağlı olduğunu öğrenince, özgür olmuştur.

İnsanın güzelliği davranışlarındandır.

İnsanoğlu, umutsuzluktan umut yaratandır.

İnsan olan iyiliği başkası sevinsin diye değil, kendisi sevinsin diye yapar.

İnsan tarçına benzer; dövülüp edildikçe değerlenir.

Ne kadar egemen olursak olalım, insanı yıpratan kederi zamandan daha çok hafifletemeyiz.

İnsanlar birbirlerine kötülük yapmasalardı, yasalar hiç kimseyi dilediğini yapmaktan alıkoymazdı.

İnsan utanılacak hiçbir şey yapmamakla, başkalarına utanç duygusu verebilir.

İnsan hiçbir yerde kendisinden iyi dost bulamaz.

Aklını gönlünün değerleriyle yöneten insan, yaşamının efendisidir.

İnsanların gözlerine bakın, bazıları ışıl ışıldır; bazıları donuktur. İnsanların gözlerindeki ışıltı, iç dünyalarında ne kadar var olduklarını yansıtır.

İnsanın yaşlılığında ki davranışları, gençliğinden daha adildir.

Bir insan ne kadar çok üzülürse, o kadar güçlenir. Ne kadar güçlenirse, o kadar umursamaz.

Bir insan ne kadar çok üzülürse, o kadar güçlenir. Ne kadar güçlenirse, o kadar umursamaz.

İnsan başkalarından ziyade kendisini aldatmaya uğraşan bir mahluktur, önce kendi nefsine karşı yalan söylemekle vaktini geçirir.

İnsanoğlu, başkasının başına gelen felakete sözde acıyan ama o felaket kendini bulmadı diye de için için sevinen bir rezildir.

Bu dünyada namuslu, insaniyetli oldun mu alaya alınıyorsun. Zorba, katil oldun mu saygı, itibar görüyorsun.

Kadınlar insandır, bizler insanoğlu.

İnsan, anlaşılmadığı her yerde yalnızdır.

İnsanlara nasıl yapmaları gerektiğini değil, neyin yapılması gerektiğini söyleyiniz. Göreceksiniz, bulacakları çözümlerle sizi bile şaşırtacaklardır.

Büyük insanların idealleri, sıradan insanlarınsa hevesleri vardır.

Doğa dilsiz değil, insan sağır.

İnsanın hayatında onun yerine karar verecek birisi olmayınca gerçek gücü ortaya çıkıyor.

Kendine bir şöyle bir hoşça bak; alemin özü, varlıkların gözbebeği olan insansın.

İnsanlar hatalarını mutluyken değil, ancak mutsuzken anlar.

Bir insanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.

Gülen insan, güneşe benzer. Girdiği yer aydınlanır.

İnsanın değeri, bilgisiyle değil, iradesiyle ölçülür.

İnsan yaşadıkça anlıyor ki; kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun.

Her insan okumasını bilirseniz bir kitaptır.

Her bireyin kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik doğal çabaları, dışarıdan yapılacak herhangi bir yardımdan çok daha yararlıdır ve toplumda servet ve refahın artması için yeterlidir.

Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz.

Hayatta piştiği gibi kitap da pişmeli insan.

İnsan, yaşama hiçbir zaman iflas eden bir kişi, alkolik, sahtekar, hırsız ya da yalancı olmak isteğiyle başlamaz.

Deli dedikleri, etrafında neler döndüğünü çözmeye başlamış bir insandır; hepsi bu.

İnsan mezardan dönemez ama hatadan dönebilir.

İnsan çoğunlukla hayatı, kötü havayı karşıladığı gibi karşılar. Geçmesini beklerken zamanını boşa harcar.