İnsan ile ilgili sözler

İnsan ile ilgili söylenmiş sözler.

Kendi nefsini yenen insan, kuvvetli insandır.

Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.

Gününü yararlı bir şekilde kullanmasını bilen bir insan için asıl mutluluk akşam vakti gelir.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Gönül gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okur.

İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.

En ağır günah, insanın kendini günahsız bilme gururudur.

Bilen insan kötülük yapmaz.

Bir çok insan güzel düşünür ama kötü hareket eder.

Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır.

Onurlu insanlar hep aynı çizgide yürürler. Bu yüzden duruşları hiç bozulmaz

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz.

Yeminine bakıp insana inanma; insana bakıp yemine inan.

Gülümsemek insana mahsustur.

İnsan mutlu olduğu zaman daha iyi kalplidir.

İnsanın yalnız ekmeğe değil, haysiyete de ihtiyacı vardır.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

İnsan kime zarar vermişse ondan nefret eder.

Büyük insanlar, şikayetsiz bütün acılara katlanır.

Her insan üç karakterlidir, aslı, göstermelik olanı ve olduğunu sandığı.

İnsanlar üçe ayrılır; görenler, gösterince görenler ve asla görmeyenler.

Kibir ve inat, bir kişinin kendisini önce mükemmel görmesini sağlar, sonra da sonunu getirir.

Doğum oranı çok olan bir ulustan, insan hayatına önem vermesi, aynı biçimde her kişiye saygı göstermesi beklenemez.