İnsan ile ilgili sözler

İnsan ile ilgili söylenmiş sözler.

Kendi nefsini yenen insan, kuvvetli insandır.

Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.

Gününü yararlı bir şekilde kullanmasını bilen bir insan için asıl mutluluk akşam vakti gelir.

Dost, hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.

Gönül gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okur.

İnsanlar ışığı görmez, ışıkla görür.

En ağır günah, insanın kendini günahsız bilme gururudur.

Bilen insan kötülük yapmaz.

Bir çok insan güzel düşünür ama kötü hareket eder.

Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır.

Onurlu insanlar hep aynı çizgide yürürler. Bu yüzden duruşları hiç bozulmaz

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır.

Hayvanlara karşı acımasız olan, iyi bir insan olamaz.

Gülümsemek insana mahsustur.

İnsan mutlu olduğu zaman daha iyi kalplidir.

İnsanın yalnız ekmeğe değil, haysiyete de ihtiyacı vardır.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

İnsan kime zarar vermişse, ondan nefret eder.

Büyük insanlar, şikayetsiz bütün acılara katlanır.

Her insan üç karakterlidir, aslı, göstermelik olanı ve olduğunu sandığı.

İnsanlar üçe ayrılır; görenler, gösterince görenler ve asla görmeyenler.

Kibir ve inat, bir kişinin kendisini önce mükemmel görmesini sağlar, sonra da sonunu getirir.

Doğum oranı çok olan bir ulustan, insan hayatına önem vermesi, aynı biçimde her kişiye saygı göstermesi beklenemez.

İnsanları iyi ve kötü diye bölmek saçmadır. İnsanlar sevimli ya da sıkıcıdır.

Tanrı iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır; kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar.

Doğa insan olmadan da yaşar; ama insan doğa yok olduktan sonra yaşayamaz.

İki çeşit huzurlu insan vardır; mutlu ve mutsuzlukla barış yapmış.

İnsan mı paraya bağlı, para mı insana bağlı? Bu tamamen insana bağlı.

İnsan insana, insan kardeşine, kendini adadıkça insandır.

İnsanın dostu şunlardır; uyumlu eş, iyi evlat ve halis arkadaş.

En kolay şey insanın kendisini aldatmasıdır, çünkü bir insan genellikle arzu ettiğinin gerçek olduğuna inanır.

İyi insan ol; fakat bunu kanıtlamak için uğraşma.

Olgun ve akıllı insanlar, kusur bulacağım diye kendilerini yormazlar.

İnsanlığı iki tür ahlakı vardır: Biri sözünü edip uyguladığımız, öteki de uygulayıp sözünü etmediğimiz.

Bir insanı koşullar oluşturmaz, koşullar sadece onun kim olduğunu ortaya koyar.

Eğer bir insan sizi vakti geçtikten sonra anlıyorsa, eski kıymeti kalmaz.

İntikam almayı düşünüyosan, zayıf insansın. Affedip yoluna devam ediyorsan güçlüsün. Yok sayıyorsan zeki insansın.

Merhamette güneş gibi ol; cömertlikte akarsu gibi ol; tevazuda toprak gibi ol; ayıpları, kusurları örtmekte gece gibi ol.

İnsanın iyisi, talihin kötüsünde belli olur.

Sen doğru yolda ol da varsın sanan eğri sansın; sen kendini bildiğin sürece doğru insansın.

Bir insana dengesini kaybettirip sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.

İnsan iki şekilde yanılabilir; ya gerçek olmayan bir şeye inanabilir ya da gerçek olan bir şeye inanmayı reddedebilir.

İnsana saygımı korumak için insanlardan uzak duruyorum.

Güneşin, ayın, yıldızların, yerin ve denizin tadını çıkaran kişi ne yalnızdır ne de çaresiz.

İnsan sadece yaptıklarından değil, yapması gerektiği halde yapamadıklarından da sorumludur.

Negatif insalara maruz kalmak, radyasyona maruz kalmak gibidir! Kısa süreli, düşük dozlara dayanabilirsiniz. Ancak sürekli maruz kalmak, sizi öldürür!

Otobüsün camına kafasını dayadı. Yine hayal etti. Hayal etmek kadar bir şey yoktu. İnsanı insan eden hayal etmekti.

İnsan sevdiğini "olduğu gibi" sever, olmasını istediği gibi değil.

İnsan kendi değerini, ancak çalışarak koruyabilir.

Çoğu insan ile hayalleri arasında duran tek engel başarısızlık korkusudur.

Hayat insanı bazen öyle bir noktaya getirir ki, kimseye zararın olmamıştır, ama sen ziyan olmuşsunur.

İnsan, beklentisi kadar mutludur. Formül: Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk.

Esas konularda hemfikir olmayan iki kişinin gelecek planları yapması anlamsızdır.

Para, insanı kendine esir, başkalarına karşı özgür, işe karşı kudretli yapar.

Gerçek senin hayal gücün değildir, senin hissettiklerin değildir, senin varlığındır.

Tek kelime yeter. Ama ya insan o kelimeyi bulamazsa?

İnsan mutlaka, "Gitme" diyebilecek kadar güçlü olmalı. Zira bu dünyada hiçkimse, kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü değildir.

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

İnsan, hayata iki anlam yükler: Biri ağlarken diğeri gülerken ve tek bir kere kıymet bilir, o da elindekini kaybederken.

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir.

İnsanlar, fırtınalardan sonra bitkilerde olduğu gibi daha taze, daha canlı görünür.

Bir kimse hayatım bitmiş derse inanmayın, hayat onu bitirmiştir.

Bir insan doğarken ağlamalı, ölürken değil.

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafidir.

Her insan yağmur damlası gibidir. Kimisi çamura kimisi gül yaprağına düşer.

İnsan olan iyiliği başkası sevinsin diye değil, kendisi sevinsin diye yapar.

İnsana, kimse gözü gibi eğitmenlik edemez.

Savaş bir anlam kazanınca, insanlar daha çetin ve kararlı olur.

Yükselme, düşme kadar insanın başını döndürür.

İnsanlar için mutluluk umudu, ancak doğrulukta vardır.

İnsanlar asla, söyledikleri kadar meşgul değillerdir. İnsanların öncelikleri vardır. Ve bazen sıra sana gelmez.

Her insan bütün insanlığı kendinde taşır.

Başlıca üç çeşit insan vardır: Bilgi sever, ünvan sever ve para sever.

İnsanlar bozuk para gibidir. İki seçenek vardır; yazı ya da tura. Bir yüzünü kendi gösterirken bize, diğer yüzünü zaman gösterecektir.

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.

İnsan hiçbir yerde kendisinden iyi dost bulamaz.

İnsanın değeri gözünün gördüğü kadardır, baktığı kadar değil.

İnsanların en kötüleri, insanların arasına katılan kötü bilginlerdir.

İnsan, yalnız sevdiği zaman kötülük etmez.

Unutma, insanların çıkarları değiştiğinde zihniyetleri ve davranışları çabuk değişir.

İnsan ruhu yaptığı seçimlerle belirlenir.

Bir fikir ayrılığına rağmen karşındakine saygı duyabiliyorsan, insan olmuşsun demektir.

İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.

İnsanın kendinden başka hiç kimse olmasına gerek yoktu.

İnsan ne kadar çok şeyden utanırsa, o kadar şeref ve onur sahibi olur.

İnsan, daha iyisini, daha üstününü daha büyük ve mükemmelini aradığı sürece mutluluğa yaklaşır.

Bir kelimenin insan hayatını değiştirdiği çok görülmüştür.

Aklını gönlünün değerleriyle yöneten insan, yaşamının efendisidir.

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.

İnsanların gözlerine bakın, bazıları ışıl ışıldır; bazıları donuktur. İnsanların gözlerindeki ışıltı, iç dünyalarında ne kadar var olduklarını yansıtır.

İnsanları akıllı yapan tek şey nefrettir.

İnsana yaratıcılık gücü ve akıl bahşedilmiştir. Böylece kendisine verilenlere yeni şeyler ekleyebilir.

İnsan, düşmanının her faziletine inanabilir, samimiyetine asla!

Doktor, kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına kızmaz. Ateşlendiği bir sırada kendisine dil uzatmasına da sinirlenmez. İşte akıllı bir adamın da insanlara böyle davranması gerekir.

İnsanın yaşlılığında ki davranışları, gençliğinden daha adildir.

Bir insan hayatını feda etmeye hazır değilse, onun şeref ve asaleti nerede kalır.

Bir insan ne kadar çok üzülürse, o kadar güçlenir. Ne kadar güçlenirse, o kadar umursamaz.

İnsanlar korku içinde yaşadıkları sürece yaptıkları her şey kendi isteklerine en aykırı olan şeylerdir.

İnsan, gülümseyişle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır.

İnsan yemeğini pişiren tek hayvandır.

Doğaya karşı işlenen suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur.

"Para her şeyi yapar" diyen insan, para için her şeyi göze alan adamdır.

Soysuz adam terbiye ile insan olmaz.

İnsanoğlu, umutsuzluktan umut yaratandır.

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır.

Büyük adamlar, ne kadar yüksek olursa olsun, bir taraflarıyla küçük adamlara benzerler.

İnsanların en hayırlısı, insana faydası olandır.

İnsan, üzüntülerini anlatarak, başkalarını memnun etmemeli.

Alışkanlık, insanın ikinci huyudur.

Farklılık, farklı yaklaşımlar, farklı fikirler olduğu için hayat zengindir. Hiç kimse üstün değildir, hiç kimse aşağıda değildir. İnsanlar basitçe farklıdır.

İnsanın güzelliği olgunluğundadır.

Kadınlar insandır, bizler insanoğlu.

İnsan, anlaşılmadığı her yerde yalnızdır.

İnsanlara nasıl yapmaları gerektiğini değil, neyin yapılması gerektiğini söyleyiniz. Göreceksiniz, bulacakları çözümlerle sizi bile şaşırtacaklardır.

İnsanlar da kuyulara benzerler, içlerinde boğulabilirsiniz.

Olgunlaştıkça kimseyle uğraşasın gelmiyor. Kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun.

Benim üç güzel dostum var: Biri evde kalır, Biri yolda kalır, Biri de benimle gelir. Evde kalan ailemdir. Yolda kalan dostlarımdır. Benimle gelen iyiliklerimdir.

Büyük insanların idealleri, sıradan insanlarınsa hevesleri vardır.

İnsanı, mevkisi yükseltmez, mevkiyi insan yükseltir.

İnsan kanuna bağlı olduğunu öğrenince, özgür olmuştur.

İnsanların, gerçekten ne düşündüklerini öğrenmek için söylediklerinden çok, yaptıklarına dikkat edin.

İnsan tarçına benzer; dövülüp edildikçe değerlenir.

İnsan iki nimet hakkında yanılgıdadır: Sağlık ve boş zaman.

İnsana akıl dertlerinden kurtulsun diye verilmiştir.

İnsana verilenlerin en hayırlısı, güzel ahlaktır. En fenası da, kötü kalptir.

Dünyanın insandan başka anlamı yoktur, hayat anlayışımızı kurtarmak istiyorsak, insanı kurtarmamız gerekir.

İnsan, bir gün ölecektir. Ancak bilgi sahibi olanlar, bilgileri yüzünden her zaman anılacaklardır.

Bir insan kendisinin ne olduğunu bildikten sonra, kendisini bilmeyenlerin bu insan hakkında söylediklerinin ne değeri vardır? O bunlara aldırmaz bile.

Kendine bir şöyle bir hoşça bak; alemin özü, varlıkların gözbebeği olan insansın.

Bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinizde, ilk vazgeçeceği kişi siz olursunuz.

Bir insanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.

Öyle insanlar vardır ki, ancak başkalarını üzdükleri zaman sevinirler.

Doğa, insanı zorla teselli eden bir dosttur.

İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olamaz.

İnsanlar öyle geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın.

İnsan, gururu yüzünden de alçakgönüllü olabilir.

İnsan utanılacak hiçbir şey yapmamakla, başkalarına utanç duygusu verebilir.

Gülen insan, güneşe benzer. Girdiği yer aydınlanır.

İnsan, kendisinin yapabileceği bir işi başkasına yaptırmamalıdır.

İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar.

Fazla özgürlük, hem bireyi, hem devleti köleliğe sürükler.

İnsanın gerçekten ne olduğunu gösteren şey yaşadığı zorluklara verdiği tepkidir.

Her birimiz tek kanatlı melekleriz, ancak birbirimize sarılarak uçabiliriz.

İnsanın değeri, bilgisiyle değil, iradesiyle ölçülür.

İnsanlar sizi eskisi gibi kullanamadıklarında değiştiğinizi söylerler.

İnsanoğlu, başkasının başına gelen felakete sözde acıyan ama o felaket kendini bulmadı diye de için için sevinen bir rezildir.

İyi insana en ağır ceza, sizden çok daha kötü ve çok daha yeteneksiz kişiler tarafından yönetilmektir.

İnsanı öldürmeyen her darbe onu daha da yükseltir.

Bu dünyada namuslu, insaniyetli oldun mu alaya alınıyorsun. Zorba, katil oldun mu saygı, itibar görüyorsun.

Komşusuna ve insanlara yardım eden, misafire güleryüz gösteren, konuşacağı zaman hayırlı söz eden, Allah'ın nezdinde makbul insandır.

Sadece senin içindeki ışık güneşin doğuşunu sağlayabilir.

İnsanlar yalnızca görmeye hazır oldukları şeyi görürler.

Hayallerinizi aşağı gören insanlardan uzak durun. Küçük insanlar bunu her zaman yapar. Ama gerçekten büyük insanlar kendinizi de büyük hissettirirler ki bu da öyle olmanızı sağlar.

İnsanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutsuzluğunu anlayamaz.

İnsan gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.

Aptallara göre insanlar ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil başta olmak üzere sekizden fazla kategoriye ayrılırlar. Halbuki olay bu kadar komplike değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar. İyi insanlar ve kötü insanlar.

İnsan yaşadıkça anlıyor ki; kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun.

Akıllı bir adam, özür dileyenin bir suçu olduğunu anlar.

İnsanın güzelliği davranışlarındandır.

İnsanlar birbirlerine kötülük yapmasalardı, yasalar hiç kimseyi dilediğini yapmaktan alıkoymazdı.

Bir insanı iyi tanımak için öncelikle hayvanlara nasıl davrandığına bakmalısınız.

Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir.

Üç büyük tehlike: Akıllı insanların duygusuz oluşu. Duygulu insanların etkisiz oluşu. Etkili insanların akılsız oluşu.

Belki de insan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu.

Köpekleri sevmeyen insanlara güvenmiyorum; fakat bir köpek bir insanı sevmezse o köpeğin hislerine güvenirim.

Ne kadar egemen olursak olalım, insanı yıpratan kederi zamandan daha çok hafifletemeyiz.

Her insan okumasını bilirseniz bir kitaptır.

Her bireyin kendi koşullarını iyileştirmeye yönelik doğal çabaları, dışarıdan yapılacak herhangi bir yardımdan çok daha yararlıdır ve toplumda servet ve refahın artması için yeterlidir.

Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz.

İnsanlar değerli olmayı unuttular, önemli olmaya çalışıyorlar.

Ben insanların yarattığı Tanrı'ya değil, insanları yaratan Tanrı'ya inanırım.

Hayatla piştiği gibi kitapla da pişmeli insan.

Bazen olmaz; hayat istediğini sunmaz, sunsa da uymaz. Ya zaman yanlıştır; ya mekan. Belki de insan.

Doğa dilsiz değil, insan sağır.

Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insanın sahibidir.

İnsanın hayatında onun yerine karar verecek birisi olmayınca gerçek gücü ortaya çıkıyor.

İnsan, yaşama hiçbir zaman iflas eden bir kişi, alkolik, sahtekar, hırsız ya da yalancı olmak isteğiyle başlamaz.

İnsan mezardan dönemez ama hatadan dönebilir.

İnsan çoğunlukla hayatı, kötü havayı karşıladığı gibi karşılar. Geçmesini beklerken zamanını boşa harcar.

İnsan olmak ve hayatı hayvanlardan daha az anlamak, ne hazin şey...

İnsan, insanın kurdudur.

İnsana yararlı buluşlar bastırılır. Ona zarar verenler ise desteklenir.

Başarılı insan yalnızca alkışları duyar. Bunun dışında sağırdır.

Okunacak en büyük kitap insandır.

Sadece sen bu dünyanın daha parlak olmasını sağlayabilirsin.

Medeniyet; insanlarla, tabiatın arasını çok açmıştır.

Bir insanın sana neler verebileceği değil, senin için nelerden vazgeçeceği önemlidir.

Ben, insanların şair ya da çılgın ya da dilenci dedikleri kişiyim, ya da hepsi birdenim.

İnsanların kaybetmekten korktukları bir şeyleri vardır. Olmalıdır da. Zira insanı insan yapan, belki de, bu korkudur işte.

Hiç düşmemiş ya da tökezlememiş insanları sevmem. Onların bu meziyetleri yaşamdan yoksun ve değersizdir. Yaşam onlara kendi güzelliğini açmamıştır.

En iyi kişi kendinden çok, ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına kendisini adayan insandır.

İnsan ne kadar dönerse dönsün, arkasını göremez.

İnsan bir başkasının talihini beğendi mi, kendisininkine düşman kesilir.

Bir insan söylediği şeylerden çok söylemedikleriyle de insanlaşır.

Din, Tanrı'ya ve insanlara karşı duyulan sevgiden başka bir şey değildir.

Düşünceli olmak, bazı insanların tabiatında yok. Üstelemeyin.

İnsanlar tembel değildir, yalnızca kendilerine esin kaynağı oluşturacak kadar güçlü amaçları yoktur.

Mezarlıklar, vazgeçilemez insanlarla doludur.

İnsanı insan yapan, yüzüne güzellik katan ve onu sevdiren tek şey kalbinin temizliğidir. Yoksa hepimiz aynıyız, etten ve kemikten oluşmuş bedenleriz. Bizi birbirimizden ayıran tek şey kalplerimizin özelliğidir.

Eğer bir insan uğruna ölebileceği bir şeyler keşfetmediyse, o insan yaşama uygun değildir.

İnsan iki şeyi bilmelidir: biri haddini biride hesabını.

İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara takındığı tavırda saklıdır.

Bütünün bir parçası olarak sorun da, çözüm de insanın kendisinde başlar.

İnsan ne denli derin düşünebiliyorsa, sevgisi o denli derindir. O denli doyumsuzdur ve acısı da o denli büyük.

Herkes kendi yolunu izler. İnsan bir ağaç gibidir. Neden kiraz vermiyor diye incir ağacını hiç azarladığın oldu mu?

İnsan; iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır.

Her insan, kendi görme sahasının sınırlarını dünyanın sınırları olarak kabul eder.

Hangi derin yara iz bırakmadan kapanır?

İnsan, dilinin ve arzularının hakimi değildir.

İnsan, evrende gölgesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.

İnsan, küçük anları değil yılları yaşadıkça olgunlaşır.

Kişiyi kişi eden yaşaması değil, tutkularıdır.

Hayvanlara uzun uzun bakıyorum da hiçbiri kendi türünden birinin önünde diz çökmüyor.

Akıllı ve zeki olmaya çalışırken, kalpsiz ve duygusuz kalmak; işte bütün hikayemiz bu.

Özgür insan, başka türlü karar verme imkanı olan insandır.

İnsan, özgürlüğü başkasından dilenemez, özgürlüğü kazanmasını bilmesi gerekir.

Arkadaşlar, insan ırkının insanı insan yapan parçasıdır.

Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar.

Fırtına geçtikten sonra nasıl atlattığınızı hatırlamayacaksınız. Nasıl hayatta kaldığınızı da. Hatta, fırtınanın dinip dinmediğinden bile emin olmayacaksınız. Ancak bir şey kesindir, fırtınadan çıktıktan sonra fırtınaya girenle aynı insan olmayacaksınız.

Hepimizin içinde, ortaya çıkmak için belirli koşulları bekleyen gizlenmiş mucizeler vardır.

İnsanlar hatalarını mutluyken değil, ancak mutsuzken anlar.

İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun.

Bilim, doğanın son bilmecelerini çözemez. Çünkü biz o bilmecenin bir parçasıyız.

İnsanı insan yapan duyguların ilkidir aşk . Bir kişiyi seven bütün insanları sever.

Bir hayvanı severseniz o da sizi sever... Eğer bir insanı severseniz, onu bilmiyorum işte ne yapacağı belli olmaz...

İnsanlık iyilik ve hayır yapmaktan çok öç almaya daha yatkındır.

Bilgi büyük adamı alçakgönüllü yapar, normal adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir.

İnsan öyle durduk yere soğumuyor hayattan ve insandan. Susuyor ve sustukça biriktiriyor ve sonra ya içindekileri haykırıyor ya da sessizce uzaklaşıyor. Herkesten ve her şeyden.

Kendisinden bir şey öğrenilmeyecek tek insan yoktur.

Nasıl bir devirdir ki bu; insanlar arasında olmak, hayvanlar arasında olmaktan daha tehlikeli...

Yaşamı güzel kılan, insanların birbirlerinin yüreklerini ısıtmak için bulabilecekleri iyilik dolu sözcüklerdir. Kimilerini ölene dek unutamazsınız, geriye dönüp baktığınızda anımsayacağınız tek şey size neler hissettirdikleri olacaktır.

Umarım insanlar sonunda sadece bir ırk olduklarını "insan ırkı" ve hepimizin bu ırkın bir bireyi olduğunu anlayacaktır.

Kedinin duygusal dürüstlüğü tamdır. İnsanlar çeşitli nedenlerden duygularını saklayabilirler ama bir kedi asla.

İnsan kalbinde ne taşırsa dünyayı da öyle görür. İnsan yüreğinde ne taşıyorsa karşısındakine onu verir. İnsan aklında ne taşıyorsa hayatına onu katar.

Kimseye iyi veya kötüdür demekte acele etmiyorum. Çünkü insanlar beni her zaman şaşırtmayı başarmışlardır.

Her insan dünyanın kendi malı olmadığını bilmelidir.

İki insan çeşidi vardır; zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen, zaman geçtikçe yüzsüzleşen.