Savaş ile ilgili sözler

Savaş ile ilgili söylenmiş sözler.

Savaşta yasalar susar.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Savaş; kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.

Tüm savaşlar iç savaştır. Çünkü tüm insanlar kardeştir.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Savaşın başında bir hata, bazen sonuna kadar sizi takip eder.

Savaş bir anlam kazanınca, insanlar daha çetin ve kararlı olur.

Akıllı adam savaşı önlemelidir.

Meydan savaşı, ulusların bütün varlıklarıyla, bilim ve fen alanındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, özetle maddi, manevi güç ve erdemleriyle çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır.

Savaş herkesle, barış sadece onurlu kişilerle yapılır.

Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır. Onun için, hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve taksis edelim.

Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir.

Zenginler savaş yaptığında, ölenler daima fakirdir.

İdeolojik savaşlarda herkes haklıdır.

Savaşa karşı savaşmak gerekir.

Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.

Üç kişi ancak üç özel durumda belli olur: Bilge, öfke anında, Yiğit, savaş meydanında, Dost, İhtiyaç anında.