Savaş ile ilgili sözler

Savaş ile ilgili söylenmiş sözler.

Savaşta yasalar susar.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Savaş; kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.

Tüm savaşlar iç savaştır. Çünkü tüm insanlar kardeştir.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Savaşın başında bir hata, bazen sonuna kadar sizi takip eder.

Savaş bir anlam kazanınca, insanlar daha çetin ve kararlı olur.

Akıllı adam savaşı önlemelidir.

Meydan savaşı, ulusların bütün varlıklarıyla, bilim ve fen alanındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, özetle maddi, manevi güç ve erdemleriyle çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır.

Savaş herkesle, barış sadece onurlu kişilerle yapılır.

Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır. Onun için, hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve taksis edelim.

Zenginler savaş yaptığında, ölenler daima fakirdir.

İdeolojik savaşlarda herkes haklıdır.

Savaşa karşı savaşmak gerekir.

Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.

Üç kişi ancak üç özel durumda belli olur: Bilge, öfke anında, Yiğit, savaş meydanında, Dost, İhtiyaç anında.

Kaybedecek ne kadar çok şeyin varsa, savaştığında o kadar cesursun demektir.

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.

Savaş her iki tarafın da kaybettiği tek oyundur.

Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur, haklı olsa bile.

Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil, ölümlerinin nedenidir.

Gerçek bir verimlilik uğruna yapılmış bir tek savaş örneği bilmiyorum.

Savaştan daha değerli şeyler vardır.

Savaşın en anlamsız ve canavarca yanı, kişisel hiçbir çatışması olmayan insanların birbirlerini soğukkanlılıkla öldürmeleri için eğitilmeleridir.

Savaş insanlığı sona erdirmeden, insanoğlu savaşı sona erdirmelidir.

Sivil iradeye dalmış ordunun savaş kabiliyeti azalır.

En üstün savaş sanatı, düşmanla savaşmadan ona boyun eğdirmektir.

Nefsinle yapacağın savaş en büyük savaştır.

Bir ordunun savaş araç ve yöntemleri alınabilir, ama ulusal karakter ve ruh değeri kuşaktan kuşağa sürer gider.

Savaşmayı durdurmayı kabul etmeyen kişi için, zafere ulaşmak her zaman mümkündür.

Savaştan kaçmış bir millete, tarihini savaşarak kanıyla yazmış bir milletin vatandaşlığı verilmez.

Savaşta koşullar hep aynı kalmaz. Düşmanın durumuna göre taktiklerini değiştiren başarılı olur ve kazanır.

Sabrı yitirmek, savaşı yitirmektir.

Savaş bir devletin yükselmesi uğruna bir başkasının batmasına yol açar.

Savaş, haklılık ve sağduyu ile bağdaşmaz.

Zafer kazanan savaşçılar, savaşmadan önce kazanır sonra savaşa giderler; yenilgiye uğrayan savaşçılar, önce savaşa gider sonra kazanmaya çalışırlar.

İnsanlara savaşma emri vermek kahramanlık değildir. Savaşa gidenlerden biri olmak kahramanlıktır.

Savaşta alınan yaralar, madalya sayılır.

Savaş, büyük bir rant oluşturduğundan, barışı korumak da o denli zor olmakta.