Savaş ile ilgili sözler

Savaş ile ilgili söylenmiş sözler.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Meydan savaşı, ulusların bütün varlıklarıyla, bilim ve fen alanındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, özetle maddi, manevi güç ve erdemleriyle çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır.

Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır. Onun için, hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve taksis edelim.

Savaşta yasalar susar.

Savaşın başında bir hata, bazen sonuna kadar sizi takip eder.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Savaş; kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.

Akıllı adam savaşı önlemelidir.

Tüm savaşlar iç savaştır. Çünkü tüm insanlar kardeştir.

Savaş bir anlam kazanınca, insanlar daha çetin ve kararlı olur.

Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir.

Savaş herkesle, barış sadece onurlu kişilerle yapılır.