Savaş ile ilgili sözler

Savaş ile ilgili söylenmiş sözler.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Meydan savaşı, ulusların bütün varlıklarıyla, bilim ve fen alanındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, özetle maddi, manevi güç ve erdemleriyle çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır.

Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır. Onun için, hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve taksis edelim.

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir.

Savaşta yasalar susar.

Ne iyi bir savaş vardır ne de kötü bir barış.

Savaşın başında bir hata, bazen sonuna kadar sizi takip eder.

Sivil iradeye dalmış ordunun savaş kabiliyeti azalır.

Sabrı yitirmek, savaşı yitirmektir.

Savaştan daha değerli şeyler vardır.

Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür.

Savaş bir devletin yükselmesi uğruna bir başkasının batmasına yol açar.

Savaş; kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.

İdeolojik savaşlarda herkes haklıdır.

Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil, ölümlerinin nedenidir.

Savaş her iki tarafın da kaybettiği tek oyundur.

Akıllı adam savaşı önlemelidir.

Tüm savaşlar iç savaştır. Çünkü tüm insanlar kardeştir.

Zenginler savaş yaptığında, ölenler daima fakirdir.

Savaş insanlığı sona erdirmeden, insanoğlu savaşı sona erdirmelidir.

Savaş, haklılık ve sağduyu ile bağdaşmaz.

Savaş bir anlam kazanınca, insanlar daha çetin ve kararlı olur.

Savaşta alınan yaralar, madalya sayılır.

Savaşa karşı savaşmak gerekir.

Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

Savaşın en anlamsız ve canavarca yanı, kişisel hiçbir çatışması olmayan insanların birbirlerini soğukkanlılıkla öldürmeleri için eğitilmeleridir.

Bir ordunun savaş araç ve yöntemleri alınabilir, ama ulusal karakter ve ruh değeri kuşaktan kuşağa sürer gider.

Nefsinle yapacağın savaş en büyük savaştır.

Üç kişi ancak üç özel durumda belli olur: Bilge, öfke anında, Yiğit, savaş meydanında, Dost, İhtiyaç anında.

Savaş herkesle, barış sadece onurlu kişilerle yapılır.

Kaybedecek ne kadar çok şeyin varsa, savaştığında o kadar cesursun demektir.

Savaşmayı durdurmayı kabul etmeyen kişi için, zafere ulaşmak her zaman mümkündür.

Savaşta her zaman kaybeden taraf suçludur, haklı olsa bile.

Gerçek bir verimlilik uğruna yapılmış bir tek savaş örneği bilmiyorum.

En üstün savaş sanatı, düşmanla savaşmadan ona boyun eğdirmektir.

Savaşta koşullar hep aynı kalmaz. Düşmanın durumuna göre taktiklerini değiştiren başarılı olur ve kazanır.

Zafer kazanan savaşçılar, savaşmadan önce kazanır sonra savaşa giderler; yenilgiye uğrayan savaşçılar, önce savaşa gider sonra kazanmaya çalışırlar.

Savaştan kaçmış bir millete, tarihini savaşarak kanıyla yazmış bir milletin vatandaşlığı verilmez.

İnsanlara savaşma emri vermek kahramanlık değildir. Savaşa gidenlerden biri olmak kahramanlıktır.

Savaş, büyük bir rant oluşturduğundan, barışı korumak da o denli zor olmakta.

Savaş, toprağın insan eti yemesini sağlamaktır.