Karakter ile ilgili sözler

Karakter ile ilgili söylenmiş sözler.

Sağlam karakterli bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir mazeret yoktur.

Ahlak ve karakter olmadıkça, cemiyette esaslı bir iş görmeye imkan yoktur.

Her insan üç karakterlidir, aslı, göstermelik olanı ve olduğunu sandığı.