Karakter ile ilgili sözler

Karakter ile ilgili söylenmiş sözler.

Sağlam karakterli bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir mazeret yoktur.

Ahlak ve karakter olmadıkça, cemiyette esaslı bir iş görmeye imkan yoktur.

Her insan üç karakterlidir, aslı, göstermelik olanı ve olduğunu sandığı.

İnsanların karakterleri onların kaderleridir ve insanlar layık oldukları hayatları yaşarlar

Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür.

Bir erkeğin gerçek karakteri sarhoş olduğu zaman ortaya çıkar.

Bir insana itibar sağlayan şey; çalışma ile karakterdir.