Kin ile ilgili sözler

Kin ile ilgili söylenmiş sözler.

Sevgi her zaman karşılık görür, kin de..

İnsanın kinden kurtulması en yüksek umuda götüren köprü ve uzun süren kötü havalardan sonra görülen gökkuşağıdır.

Gerçek düşmanlarımız susarlar, çünkü onların kini ruhlarının derinliğindedir.

Kin gizleyen adamın dudakları yalancıdır.

Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratmaz.

Yaptığımız kötülüklerden çok, üstün niteliklerimiz ki başkasının kin ve şerrini üstümüze çeker.

Kin kavgayı ayaklandırır, fakat sevgi her suçu örter.

Ayrılık, sevdanın merhemi olduğu gibi, öfkeyi de, kini de azaltır.

Sevgi ile kin, kalpte uzun zaman barınamaz.

Karşına çıkan, hayatın zor olaylarına sabret ve dayan. Onları, hiç kimseden bilme ve hiç kimseye karşı kalbinde kin ve garez besleme.

Sevgi ve kin adaleti değiştirir.

Sevgide de kinde de her zaman karşılık vardır.