Kin ile ilgili sözler

Kin ile ilgili söylenmiş sözler.

Karşına çıkan, hayatın zor olaylarına sabret ve dayan. Onları, hiç kimseden bilme ve hiç kimseye karşı kalbinde kin ve garez besleme.

İnsanın kinden kurtulması en yüksek umuda götüren köprü ve uzun süren kötü havalardan sonra görülen gökkuşağıdır.

Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratmaz.

Sevgi ve kin adaleti değiştirir.

Sevgi her zaman karşılık görür, kin de..

Sevgi ile kin, kalpte uzun zaman barınamaz.

Yaptığımız kötülüklerden çok, üstün niteliklerimiz ki başkasının kin ve şerrini üstümüze çeker.

Gerçek düşmanlarımız susarlar, çünkü onların kini ruhlarının derinliğindedir.

Ayrılık, sevdanın merhemi olduğu gibi, öfkeyi de, kini de azaltır.

Sevgide de kinde de her zaman karşılık vardır.

Kin gizleyen adamın dudakları yalancıdır.

Kin kavgayı ayaklandırır, fakat sevgi her suçu örter.