François de La Rochefoucauld Sözleri

François de La Rochefoucauld'un söylemiş olduğu sözler.

Kurnazlıkların en incesi, bize kurulmuş olan pusulara düşer gibi görünmeyi iyi bilmektir ve insanın en kolay aldatıldığı zaman başkalarını aldatmaya çalıştığı sıralardır.

Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır.

Yaptığımız kötülüklerden çok, üstün niteliklerimiz ki başkasının kin ve şerrini üstümüze çeker.

Nankörlük, sevginin mezarıdır.

En büyük ustalık, her şeyin değerini iyice takdir etmektir.

Bir başkasından kurnaz olabiliriz ama herkesten kurnaz olamayız.

Işık nasıl eşyayı belirtirse, ikbal de iyi ve kötü taraflarımızı ortaya çıkarır.

İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.

İnsan genellikle övülmek için över.

Yükselmenin en alçakcası, zayıf ve acizlerin sırtına basarak yükselmektir.

Ruh yüceliği her şeyi elde etmek için her şeyi hoş görür.

Öğüt vermek kolay, örnek olmak zordur.

Genellikle görünüşe aldanmamayı akıl etmemiz hep küçük işlerde olur.

Gerçek bir dost, nimetlerin en büyüğü ve elde etmeğe en az çalıştığımızdır.