Yükselme ile ilgili sözler

Yükselme ile ilgili söylenmiş sözler.

T.B.M.M.'nin kararıyla Türk harflerinin katiyet ve kanuniyet kazanması, bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı başına bir geçit olacaktır.

Kuşku yok ki, bizim milletimizin kişiliği de bütün kişilikler gibi yükselmeye, istenilen biçime dönüşmeye uygundur. Fakat kendisi olmak koşuluyla.

Yükselme, düşme kadar insanın başını döndürür.

İnsanı öldürmeyen her darbe onu daha da yükseltir.

Yüksek bir makama sahip olmadığın için telaşlanma. Asıl o makama yakışmayacağından dolayı endişelen.

Hiçbir merdivenin olmasa bile kendi başının üstüne çıkmayı başarmalısın, yoksa yukarılara nasıl çıkarsın?

Sen yükseldikçe uçma bilmeyenlere daha küçük görünmemiz kaçınılmazdır.

Kendi omzuna tırman, başka nasıl yükselebilirsin ki?

İnsanı, mevkisi yükseltmez, mevkiyi insan yükseltir.

Kimse gücünün dışında yükselemez.

Koltuk kişiyi değil, kişi koltuğu yüceltir.

İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar.

Yüklendiğimiz görev ne kadar zor olursa, ruhumuzu o oranda eğitir ve yüceltir.

Işık nasıl eşyayı belirtirse, ikbal de iyi ve kötü taraflarımızı ortaya çıkarır.

Yükselmenin en alçakcası, zayıf ve acizlerin sırtına basarak yükselmektir.

Bizi daima hayvanlık halinin üstüne yükselten şey ilimdir ve ancak ilimdir.

Yokuş aşağı gitmek kolaydır, ama güzel manzara tepeden seyredilir.

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir.

Gerçek medeniyet, edebiyat ve sanattan doğar. Tarih tiyatrosuz yükselmiş bir millet gösteremez.

Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz.