Yükselme ile ilgili sözler

Yükselme ile ilgili söylenmiş sözler.

İnsanlar rakamlara benzer, durumlarına göre değer kazanırlar.

Kuşku yok ki, bizim milletimizin kişiliği de bütün kişilikler gibi yükselmeye, istenilen biçime dönüşmeye uygundur. Fakat kendisi olmak koşuluyla.

Yükselme, düşme kadar insanın başını döndürür.

Yokuş aşağı gitmek kolaydır, ama güzel manzara tepeden seyredilir.

İnsanı, mevkisi yükseltmez, mevkiyi insan yükseltir.

Koltuk kişiyi değil, kişi koltuğu yüceltir.

İnsanı öldürmeyen her darbe onu daha da yükseltir.

Sen yükseldikçe uçma bilmeyenlere daha küçük görünmemiz kaçınılmazdır.

Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar da alçalamaz.

T.B.M.M.'nin kararıyla Türk harflerinin katiyet ve kanuniyet kazanması, bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı başına bir geçit olacaktır.

Kimse gücünün dışında yükselemez.

Işık nasıl eşyayı belirtirse, ikbal de iyi ve kötü taraflarımızı ortaya çıkarır.

Yüklendiğimiz görev ne kadar zor olursa, ruhumuzu o oranda eğitir ve yüceltir.

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir.

Gerçek medeniyet, edebiyat ve sanattan doğar. Tarih tiyatrosuz yükselmiş bir millet gösteremez.

Yükselmenin en alçakcası, zayıf ve acizlerin sırtına basarak yükselmektir.