İlerleme ile ilgili sözler

İlerleme ile ilgili söylenmiş sözler.

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm, yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.

Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.

Eleştiren bir dost, insanı ilerletir.

Dünyada mutsuz çocuklar olduğu sürece bütün icatlar ve ilerlemeler hiçtir.

Hiçbir merdivenin olmasa bile kendi başının üstüne çıkmayı başarmalısın, yoksa yukarılara nasıl çıkarsın?

Hoşnutsuzluk, bir insanın ya da ulusun ilerlemesi için attığı ilk adımdır.

Sadece çok ileri gitmeyi göze alanlar, ne kadar ileri gidilebileceğini öğrenirler.

Arzularınızın gücünü görebilseydim, adımlarınızın hızını söyleyebilirdim.

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme... Birlikte çalışmaksa gerçek başarıdır.

Kimimiz, yeterli olmadığımız kuşkusu içinde tereddüt edip dururken; birçokları yanlışlıkları yaparak ilerlemektedidir.

Dünya bütün ileri hareketleri huzursuz kimselere borçludur.

İlerlemek istiyorsanız, büyük çapta işler kurmak kararındaysanız, iyi öğrenim göreceksiniz, alçakgönüllü olacaksınız, çok çalışacaksınız, adam yönetme sanatını her gün biraz daha öğrenmeye çabalayacaksınız, dürüstlükten ayrılmayacaksınız.

Gerçek ve devamlı şöhreti; ancak insanlığın ilerlemesi, mutluluğa kavuşması için uğraşanlar elde edebilirler.

Takmayacaksın, takarsan daha çok üstüne gelirler. Yürüyüp geçeceksin, hep yürüyüp geçeceksin. Ben öyle yaptım. Hep yürüdüm. Herkesin her şeyi anlamasını bekleyemezsin. Sen yürüyüp gideceksin. Anlayan anlayacak, anlamayan anlamayacak; dünyanın hepsine yetişemezsin ki!

Geri dönersem, daha beter! Aynı korkunç yollardan bir kez daha geçmem gerekecek. Oysa ilerlersem, yolun düzelebileceği umudu var.

Babalarınızın yaptığı çadırlarda uykuya dalmayın. İlerleyen dünyaya ayak uydurun.

Eğitim, sosyal ilerleme ve reformun en temel köklü yöntemidir.

Bizim en büyük dostumuz eğitimdir. Eğitime önem verelim, bütün vergilerimizi onun için yatıralım. Eğitilmiş bir Türkiye'nin önünde kimse duramaz.

İnsan, hep kendini geçmeye çalışmalıdır.

Başımızı dik tutarak ilerliyoruz, ama geriye de bakıyor ve nereden geldiğimizi hatırlıyoruz.