Birlik ile ilgili sözler

Birlik ile ilgili söylenmiş sözler.

Siz birbirinizden ayrılırsanız, hepinizi ok gibi birer birer kırıp parçalarlar: Oysa birlik olursanız hiçbir kuvvet sizi kıramaz.

Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde şahsıma düşmüş olan görevleri yapabilmişsem çok mutluyum. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için söyleyeyim ki, benim ordularımızı yönelttiğim hedefler, aslında ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve kumandanlarının görüşlerinin, vicdanlarının, azimlerinin, ülkülerinin yönelmiş olduğu hedefler idi.

Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

Bir yurt, birçok aileden oluşan bir bütündür.

Bir toplumda demokrasiden bahsedebilmek için herhangi bir kişiye yapılan haksızlığı toplum kendine yapılmış kabul etmelidir.

Sen, ben yokuz, biz varız.

Aynı renkten kuşlar birlikte uçarlar.

Kafasızlıklarından başka aralarında hiçbir bağ olmayan insanların temsil ettikleri birlik, büyük bir kuvvet meydana getiremez.

Bir ülkenin gücü, kendi içinde sağladığı birliktelikten kaynaklanır.

Açıklamak, değiştirmek için dünyayı; birlik, umut, kavga gerek insanlara.

Bir araya gelmek bir başlangıç; bir arada kalmak ileriye atılan bir adım; birlikte çalışmaksa başarıdır.

Bir el, öteki eli, iki el de bütün yüzü yıkar.

Bazı insanlar birlikte düşmek için birbirlerine tutunurlar.

Herkese yalvarıyorum. Ne olur tarihinize çalışın ve Atatürk etrafında birleşin! Çünkü O'nun çizdiği kurtuluş yolundan başka kurtuluş yolu yok.

İyi oyuncular bulmak kolaydır. Zor olan onları birlikte oynatabilmektir.

İnsanları ayıran şey inançlardır. Kuşku onları birleştirir.

Kimse tek başına ıslıkla bir senfoniyi çalamaz. Bir senfoniyi çalmak için tüm bir orkestra gereklidir.

Siyaset sahasında karşılıklı faaliyetin feyizli gelişmeleri, ancak vatandaşlar arasında düşmanlık olmasına yer verilmemesiyle temin olunabilir.

Koca selleri meydana getirenler, küçük dereciklerdir.

Büyük tehlikelerin bir güzelliği vardır. Birbirlerini tanımayan insanların arasında kardeşlik yaratır.

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme... Birlikte çalışmaksa gerçek başarıdır.