Birlik ile ilgili sözler

Birlik ile ilgili söylenmiş sözler.

Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde şahsıma düşmüş olan görevleri yapabilmişsem çok mutluyum. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için söyleyeyim ki, benim ordularımızı yönelttiğim hedefler, aslında ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve kumandanlarının görüşlerinin, vicdanlarının, azimlerinin, ülkülerinin yönelmiş olduğu hedefler idi.

Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

Siyaset sahasında karşılıklı faaliyetin feyizli gelişmeleri, ancak vatandaşlar arasında düşmanlık olmasına yer verilmemesiyle temin olunabilir.

Türk ulusu dili, kültürü, tarihi, şanlı geçmişi ve saygın kimliği ile aydınlık yarınlara el ele, hep birlikte güçlü biçimde yürüyecektir.

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan milletin kalp ve dimağından doğmuştur. Unutulmamalıdır, bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Her birimiz tek kanatlı melekleriz, ancak birbirimize sarılarak uçabiliriz.

Büyük tehlikelerin bir güzelliği vardır. Birbirlerini tanımayan insanların arasında kardeşlik yaratır.

Bazı insanlar birlikte düşmek için birbirlerine tutunurlar.

Bir ülkenin gücü, kendi içinde sağladığı birliktelikten kaynaklanır.

Sen, ben yokuz, biz varız.

Koca selleri meydana getirenler, küçük dereciklerdir.

Bir toplumda demokrasiden bahsedebilmek için herhangi bir kişiye yapılan haksızlığı toplum kendine yapılmış kabul etmelidir.

Aynı renkten kuşlar birlikte uçarlar.

Bir yurt, birçok aileden oluşan bir bütündür.

Siz birbirinizden ayrılırsanız, hepinizi ok gibi birer birer kırıp parçalarlar: Oysa birlik olursanız hiçbir kuvvet sizi kıramaz.

Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme... Birlikte çalışmaksa gerçek başarıdır.

Tüm uzmanların genellikle aynı görüşte ve fikir birliğinde olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir.

Herkese yalvarıyorum. Ne olur tarihinize çalışın ve Atatürk etrafında birleşin! Çünkü O'nun çizdiği kurtuluş yolundan başka kurtuluş yolu yok.

Bir el, öteki eli, iki el de bütün yüzü yıkar.

Kafasızlıklarından başka aralarında hiçbir bağ olmayan insanların temsil ettikleri birlik, büyük bir kuvvet meydana getiremez.

Açıklamak, değiştirmek için dünyayı; birlik, umut, kavga gerek insanlara.

Bir araya gelmek bir başlangıç; bir arada kalmak ileriye atılan bir adım; birlikte çalışmaksa başarıdır.

İyi oyuncular bulmak kolaydır. Zor olan onları birlikte oynatabilmektir.

İnsanları ayıran şey inançlardır. Kuşku onları birleştirir.

Kimse tek başına ıslıkla bir senfoniyi çalamaz. Bir senfoniyi çalmak için tüm bir orkestra gereklidir.