Fikir ile ilgili sözler

Fikir ile ilgili söylenmiş sözler.

Genç fikirli demek, gerçek fikirli demektir.

Samimi ve meşru olmak şarıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Fikirler şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Yanlış ve doğru hakkındaki fikirlerimizin ötesinde bir alan var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh, çimenlerin arasına uzandığında, dünyanın doğru-yanlış fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz.

Hiçbir ordu vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.

Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.

Yeni bir fikir ortaya atan insanlar, bu fikirleri başarıya ulaşana kadar deli muamelesi görür.

Arkadaşlık insanlar arasında değil, fikirler arasındadır.

Her bağnazlıkta katil bir nitelik vardır: Tarihin bağnazlığı gerçeği öldürür; felsefenin bağnazlığı fikri öldürür; dinin bağnazlığı dini öldürür.

Nerede güzel eserler, iyi fikirler ve onlardan oluşmuş uyum vardır, işte orada adalet ve erdem ile huzur hüküm sürer.

Yolları ayrı olanlar, birbirlerine danışmazlar.

Eliniz, kolunuz, fikriniz sağlam oldukça, bu dünyada yenemeyeceğiniz zorluk yoktur.

Söylediklerinizin hiç birine katılmıyorum fakat bunları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım.

Eğitim, beden çalışmalarıyla, fikir çalışmalarını birbirleriyle yardımlaştırmaktır.

Karşılıklı fikirlerin açıklanması bir bilgi alışverişi, tartışma ise cehalettir.

Erkekler kalpleriyle değil fikirleriyle yaşarlar.

Bir akıl iyidir ama iki akıl daha iyidir.

Tüm uzmanların genellikle aynı görüşte ve fikir birliğinde olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir.

Hayatınızın gereği gibi verimli olabilmesi için bir fikre saplanıp kalmamalısınız. Olayları biraz da kendi akışına bırakmalı, isteklerinizden gerektiğinde fedakarlıklar yapmalısınız.

Herkesi dinlerim ama kendi doğru bildiğimi yaparım.

İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun.

Fikirlerin kanatları vardır, uçarak yerine varır, kimse insanlara ulaşmasını engelleyemez.

Psikolojinin amacı bize en iyi bildiğimiz şeyler hakkında tamamen yeni fikirler vermektir.

Çok gerekmedikçe paranı, inancını ve fikirsel yorumunu gizli tut.

Tek bir fikir al. Bu fikri yaşamın haline getir; onu düşün, onu düşle ve bu fikirle yaşa. Beynin, kasların, sinirlerin, bedeninin her yanı bu fikirle dolu olsun; tüm diğer fikirleri bir yana bırak. Başarının yolu budur.