Fikir ile ilgili sözler

Fikir ile ilgili söylenmiş sözler.

Genç fikirli demek, gerçek fikirli demektir.

Samimi ve meşru olmak şarıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Söylediklerinizin hiç birine katılmıyorum fakat bunları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım.

Arkadaşlık insanlar arasında değil, fikirler arasındadır.

Karşılıklı fikirlerin açıklanması bir bilgi alışverişi, tartışma ise cehalettir.

Hiçbir ordu vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.

Fikirlerin kanatları vardır, uçarak yerine varır, kimse insanlara ulaşmasını engelleyemez.

Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.

Yeni bir fikir ortaya atan insanlar, bu fikirleri başarıya ulaşana kadar deli muamelesi görür.