Fikir ile ilgili sözler

Fikir ile ilgili söylenmiş sözler.

Genç fikirli demek, gerçek fikirli demektir.

Samimi ve meşru olmak şarıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Söylediklerinizin hiç birine katılmıyorum fakat bunları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım.

Arkadaşlık insanlar arasında değil, fikirler arasındadır.

Karşılıklı fikirlerin açıklanması bir bilgi alışverişi, tartışma ise cehalettir.

Hiçbir ordu vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.

Fikirlerin kanatları vardır, uçarak yerine varır, kimse insanlara ulaşmasını engelleyemez.

Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.

Yeni bir fikir ortaya atan insanlar, bu fikirleri başarıya ulaşana kadar deli muamelesi görür.

Fikirler şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.

Eğitim, beden çalışmalarıyla, fikir çalışmalarını birbirleriyle yardımlaştırmaktır.

Yolları ayrı olanlar, birbirlerine danışmazlar.

Erkekler kalpleriyle değil fikirleriyle yaşarlar.

İnsanlar konusunda daha az, fikirler konusunda daha çok meraklı olun.

Eliniz, kolunuz, fikriniz sağlam oldukça, bu dünyada yenemeyeceğiniz zorluk yoktur.

Yanlış ve doğru hakkındaki fikirlerimizin ötesinde bir alan var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh, çimenlerin arasına uzandığında, dünyanın doğru-yanlış fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz.

Psikolojinin amacı bize en iyi bildiğimiz şeyler hakkında tamamen yeni fikirler vermektir.

Herkesi dinlerim ama kendi doğru bildiğimi yaparım.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.