Güç ile ilgili sözler

Güç ile ilgili söylenmiş sözler.

Devrimin hedefini kavramış olanların, daima onu korumaya güçleri yetecektir.

Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar. Evet bu doğrudur. Benim isteyip de yapamayacağım bir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket etmesini bilmem. Ben kalpleri kırarar değil kazanarak hükmetmek isterim.

Hangi kabadayı fare, kedinin boynuna çıngırak takabilir?

İnsan mutlaka, "Gitme" diyebilecek kadar güçlü olmalı. Zira bu dünyada hiçkimse, kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü değildir.

Kadınlar zayıftır ama anneler güçlüdür.

Hiçbir ordu vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar güçlünün umurunda bile değildir.

Kaplanın sırtında hüküm sürenler, bir gün o kaplana yem olmaktan kurtulamazlar.

Güç süreklidir; ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur.

İnsanın en büyüğü, en yüksek yerde iken alçak gönüllü olan, kudret sahibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletli davranandır.

İntikam almayı düşünüyosan, zayıf insansın. Affedip yoluna devam ediyorsan güçlüsün. Yok sayıyorsan zeki insansın.

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok güçtür.

Nefret kolaydır. Affetmek, güçtür. Güç olanı başarmak, insalığın faziletidir.

Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir.

Gücün ve mutluluğun temeli, sağlıktır.

Ben kendimi güçlü buluyorum. Çünkü yaşamıma düzen veren aklımdır.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Ölçüsüz bir gücün ölçülü kalması kolay iş değildir.

Dostu severim, ama düşmanı da. Dost gücümü, düşman ödevimi gösterir.

Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir.

Hiç kimsenin ilgisine ihtiyaç duymadığın gün olgunlaşırsın. Hiç kimseden beklentiye girmediğin gün yara almazsın. Hiç kimseye bağımlı kalmazsan kazanırsın.

Beni yıkmayan her şey beni güçlendirir.

Gücü yaratan şey düşüncedir.

Kimse gücünün dışında yükselemez.

Gücünüz, sizin olduğunu düşündüğünüz kadardır.

Savaş; kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.

Yalnızca devam ve kararlılık her şeyi yapabilecek güce sahiptir.

Zenginlik kullanılacak bir silah ama, asla tapılacak bir mabet olamaz.

Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektedir.

Yapıcı eleştiri, akıllı insanları güçlendirir, ahmakları öfkelendirir.

Toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin! Seni ezenler muhtaç kalmalı! Hayatı sende bulmalı.

Hayatta çözüm diye bir şey yoktur. Sadece hareket halinde olan güçler vardır. Bu güçleri uyandırdığımız anda, çözümler kendiliğinden gelecektir.

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir; bizi bilgili yapan okuduklarımız değil kafamıza yerleştirdiklerimizdir.

Tüm çiçekleri koparabilirsin, ama baharın gelişini önleyemezsin.

Amacınız zarar vermekse, güce ihtiyacınız vardır. Diğer her şey için sadece sevgi yeterlidir.

Para, insanı kendine esir, başkalarına karşı özgür, işe karşı kudretli yapar.

Bir insan, iktifdar sahibi olmadan kalbi, zekası ya da gücü hakkında hüküm verilmez.

Ne zaman ki güçlü olmak tek çare olarak kalır; o zaman anlarsın ne kadar güçlü olduğunu.

Aşk, yüksek felsefeden çok daha yüksek ve egemen güçten çok daha güçlüdür. Onun kanatları ateş, gövdesi alev rengidir.

Güç eskiden bir erkeklik göstergesi olarak görülürdü. Oysa güç, cinsiyetsizdir.

Bir insan ne kadar çok üzülürse, o kadar güçlenir. Ne kadar güçlenirse, o kadar umursamaz.

Hırslı ve güçlü erkeklere dikkat ettim de; en narin, kendileri için en zararsız olandan bile korkuyorlar.

Elden geldiği kadar çok sevmeliyiz, çünkü asıl güç sevgidir, çok seven adam büyük işler görür.

Benim kudretimin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz.

Kadının haklarının ve potansiyelinin kısıtlandığı bir toplumda erkek tam anlamıyla özgür olamaz. Güçlü olabilir, fakat özgür değildir.

Güçlü olmalısınız, kendi gücünüze inanmalı ama gerçekten güçlü olmak için çabalamalısınız.

İnsanın hayatında onun yerine karar verecek birisi olmayınca gerçek gücü ortaya çıkıyor.

Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir.

Geleceği öngörmenin tek yolu, geleceği şekillendirme gücüne sahip olmaktır.

Bazılarımız dayanmanın bizi güçlü kıldığını zanneder. Ama bazen bizi güçlü yapan bırakmaktır.

Yetkin insanda düşüncenin gücü, iradenin gücü ve kalbin gücü olmalıdır.

Yalnız güç tarafından desteklenen güç, titremeye mahkumdur.

Kadınların erkekler üzerinde güce sahip olmalarını istemem; ama kendi başlarına güçlü olmalarını isterim.

Aşkın gücü, güce aşık olmanın önüne geçtiği zaman, dünya barışı öğrenecektir.

Güçlüyken zayıf görün, zayıfken güçlü.

Bedenlerimizin içinde sınırsız bir sessiz güç bulunur.

Kılıç zaferleri, zeka siyasi üstünlüğü, adalet de manevi kuvveti sağlar.

Gücü eline geçiren bir aptal, çok tehlikeli biridir.