Güç ile ilgili sözler

Güç ile ilgili söylenmiş sözler.

Devrimin hedefini kavramış olanların, daima onu korumaya güçleri yetecektir.

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok güçtür.

Nefret kolaydır. Affetmek, güçtür. Güç olanı başarmak, insalığın faziletidir.

Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olurlar.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Dostu severim, ama düşmanı da. Dost gücümü, düşman ödevimi gösterir.

Kadınlar zayıftır ama anneler güçlüdür.

Hiçbir ordu vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.

Yalnızca devam ve kararlılık her şeyi yapabilecek güce sahiptir.

Yapıcı eleştiri, akıllı insanları güçlendirir, ahmakları öfkelendirir.

İnsanın en büyüğü, en yüksek yerde iken alçak gönüllü olan, kudret sahibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletli davranandır.

Savaş; kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.