Güç ile ilgili sözler

Güç ile ilgili söylenmiş sözler.

Devrimin hedefini kavramış olanların, daima onu korumaya güçleri yetecektir.

Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar. Evet bu doğrudur. Benim isteyip de yapamayacağım bir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket etmesini bilmem. Ben kalpleri kırarar değil kazanarak hükmetmek isterim.

İnsan mutlaka, "Gitme" diyebilecek kadar güçlü olmalı. Zira bu dünyada hiçkimse, kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü değildir.

Kadınlar zayıftır ama anneler güçlüdür.

Hiçbir ordu vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.

Kaplanın sırtında hüküm sürenler, bir gün o kaplana yem olmaktan kurtulamazlar.

İnsanın en büyüğü, en yüksek yerde iken alçak gönüllü olan, kudret sahibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletli davranandır.

İntikam almayı düşünüyosan, zayıf insansın. Affedip yoluna devam ediyorsan güçlüsün. Yok sayıyorsan zeki insansın.

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok güçtür.

Nefret kolaydır. Affetmek, güçtür. Güç olanı başarmak, insalığın faziletidir.

Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olurlar.

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.

Ben kendimi güçlü buluyorum. Çünkü yaşamıma düzen veren aklımdır.

Ölçüsüz bir gücün ölçülü kalması kolay iş değildir.

Dostu severim, ama düşmanı da. Dost gücümü, düşman ödevimi gösterir.

Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir.

Hiç kimsenin ilgisine ihtiyaç duymadığın gün olgunlaşırsın. Hiç kimseden beklentiye girmediğin gün yara almazsın. Hiç kimseye bağımlı kalmazsan kazanırsın.

Beni yıkmayan her şey beni güçlendirir.

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Kimse gücünün dışında yükselemez.

Savaş; kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.

Yalnızca devam ve kararlılık her şeyi yapabilecek güce sahiptir.

Yapıcı eleştiri, akıllı insanları güçlendirir, ahmakları öfkelendirir.

Toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin! Seni ezenler muhtaç kalmalı! Hayatı sende bulmalı.

Para, insanı kendine esir, başklarına karşı özgür, işe karşı kudretli yapar.

Aşk, yüksek felsfeden çok daha yüksek ve egemen güçten çok daha güçlüdür. Onun kanatları ateş, gövdesi alev rengidir.

Güç eskiden bir erkeklik göstergesi olarak görülürdü. Oysa güç, cinsiyetsizdir.

Bir insan ne kadar çok üzülürse, o kadar güçlenir. Ne kadar güçlenirse, o kadar umursamaz.

Bir insan ne kadar çok üzülürse, o kadar güçlenir. Ne kadar güçlenirse, o kadar umursamaz.

Hırslı ve güçlü erkeklere dikkat ettim de; en narin, kendileri için en zararsız olandan bile korkuyorlar.

Elden geldiği kadar çok sevmeliyiz, çünkü asıl güç sevgidir, çok seven adam büyük işler görür.

Kadının haklarının ve potansiyelinin kısıtlandığı bir toplumda erkek tam anlamıyla özgür olamaz. Güçlü olabilir, fakat özgür değildir.