Kader ile ilgili sözler

Kader ile ilgili söylenmiş sözler.

Kader, harekete geçmeyen kişiye asla yardım etmez.

Kaderimiz yıldızlarda değil kendi içimizde yatar.

Kader onu izleyene yol gösterir, ona karşı koyanı süründürür.

İnsanlar kendi çılgın ihtiraslarının sonuçlarını kadere yüklerler.

İnsanların karakterleri onların kaderleridir ve insanlar layık oldukları hayatları yaşarlar

Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir.

Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders. Nasibinde yoksa bütün cihan önüne serilse sana ters.

Kaderin terazisi durmadan sallanır.

Kader hiçbir zaman irademe karşı koymadı.

Kader, insana haberci göndermez.