Karşılaştırma ile ilgili atasözleri

Karşılaştırma ile ilgili söylenmiş atasözleri.

Körlerin ülkesinde şaşı kraldır.

Topalların ülkesinde herkes doğru yürüdüğünü sanır.

İnek inek değilse rağbeti keçi görür.

Üzüm, üzüme baka baka kararır.

Koyunun olduğu yerde, keçiye Abdurrahman Çelebi denir.

Fareye aslan nedir demişler, kediyi göstermiş.

Ceza azaltılabilir, ama suç sonsuzdur.

Devleti yönetmek, kadını yönetmekten daha kolaydır.

Bir senden büyüğün sözünü dinle, bir senden küçüğün!

Öğretmen ile ağaç, ürünlerinden belli olur.

Yalan bir yıl koşar, doğru onu bir anda geçer.

Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.

Doğru, kimi kez, yanlış gibi görünür.

Yüz yıl koyun gibi yaşayacağına bir gün aslan gibi yaşa.

Cüce her yanda dev görür.

Aşkın açamadığı kapıyı para açar.

Güzellik göze, tatlılık ruha hoş gelir.

Altın paradan, erdem altından daha güzeldir.

Eğer gençler bilseydi ve ihtiyarlar yapabilseydi, yapılmayacak bir şey kalmazdı.

Yaslı bir gün, sevinçli bir aydan uzundur.

Açlıktan ölen pek az insan vardır, oburluktan yüz bin.

Elbiselerde en yenisi, arkadaşlarda en eskisi iyidir.

Şüpheler, ümitlerden daha aldatıcıdır.

Bağlılık, tehlike anında belli olur.

Tek koşan at kendini en iyi yarış atı sanır.

Gençliğin güzel bir yüzü, ihtiyarlığın güzel bir ruhu vardır.

Akıllı düşmandan değil, akılsızından sakın!

Cesaret yıldızlara, korku ölüme götürür.

Çirkin ile yola gitme, güzel ile taş taşı.

Çirkinlik bürünür, güzel görünür.

Yalancılık zayıflıktır, doğruluk sağlıklıdır.

Bir toplantıda erkekler birbirlerini dinler, kadınlar birbirini seyreder.

Akıllıca küfür, aptalca övgüden iyidir.

Dost ağlatır, düşman güldürür.

Akıllıların aklını başından alan aşk, akılsızları akıllı yapar.

Acıyı tatmamış olan, neşeye nasıl ulaşır?

Karaya sabundan yarar yok, deliye öğütten yarar yok.

İyi olmak isterseniz, ilk önce kötü olduğunuza inanın.

Bir erkeğin yaşı, kendini hissetiği kadardır, bir kadının yaşı, göründüğü kadardır.