Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu sözler.

Türk ulusu, ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırlarıyla çevreledikten sonradır ki, onun yüksek kapasitesi ve erdemi uluslararasında tanınır.

Ordu, Türk Ordusu! İşte bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad!

Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O olan, bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz.

Büyük komutanları, büyük uluslar yetiştirir.

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Türkçe konuşmayan bir insan, Türk milli kültür, toplum ve uygarlığına bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.

Bir ulusun bireyleri düşünür olmadıkça, kitleler istenilen yöne çekilebilir.

Genç fikirli demek, gerçek fikirli demektir.

Devrimin hedefini kavramış olanların, daima onu korumaya güçleri yetecektir.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm, yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.

Sanatsız kalan bir ulusun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Vazife mukabil olmayan hak mevcut değildir.

Gerçeği konuşmaktan korkmayınız.

Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Özgürlüğün de, eşitliğin de dayanak noktası, ulusal egemenliktir.

Bizim için en önemli olan, milli varlığımızın temelini, milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz.

Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur; Türk ordusunun bir kıtası, muadilini behemehal mağlup eder, iki mislini durdurur ve tespit eder.

Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.

Samimi ve meşru olmak şarıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir.

Ulusun hayatı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Biz Türkler; bütün tarihimiz boyunca, özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Komutan, yaratan demektir.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Bir ulusun bireyleri düşünür olmadıkça, kitleler istenilen yöne çekilebilirler.

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

En iyi askerlik budur: Muhtelif ihtimalleri çok iyi hesap etmeli, en iyi görüneni cüret ve katiyetle tatbik etmelidir.

Bu topraklarda hak sahibi olmak, herkesin çalışma esasına dayanır.

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan milletin kalp ve dimağından doğmuştur.

Devrimler, yalnız ve ancak öğretmenlerin kafasında başlar.

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler, kahramanlar için idealdir.

"Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir."

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz."

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır.

Gerçeği konuşmaktan korkmayınız.

Sanattan ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

Ben, milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamım.

Ordumuz; Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

Ordumuz; Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

Tarihte yarılmamış ve yarılmayacak cephe yoktur.

İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.