Çocuk ile ilgili sözler

Çocuk ile ilgili söylenmiş sözler.

Hayatını eğlenerek yaşamak istiyorsan, kalbini hep çocuk tut.

Terbiye ana kucağında başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.

Hiç bir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi bir miras bırakamaz.

Bir çocuğu eğitmek için yapmanız gereken, ona okumayı öğretmek ve sonra rahat bırakmaktır. Bundan ötesi beyin yıkamaktır.

Anne kolları şefkatten yorulmamıştır, çocuklar orada derin derin uyurlar.

Babaların erdemleri, çocukların servetidir.

Çocuklarınızın göz yaşını koruyun ki, mezarınızın üstünde akıtacak gözyaşı kalsın.

Çocuk oyunla güler, haykırır, sıçrar, eğlenir ve alışkanlıklar kazanır. Oyun; sağlık ve mutluluğun düzenidir. Oyundan mahrum olan çocuk sudan mahrum olmuş çiçek gibi sararıp solar.

Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten, ona büyük bir servet bırakmış olur.

Bu ülkede dört şey olmayacaksın: kadın, çocuk, ağaç, sokak hayvanı.

Kıyaslama sevgisizliktir; kıyaslanan çocuğun ruhu zehirlenir.

Ne hastalıklı bir fikir adamının ne de akılsız bir pehlivanın kıymeti vardır. İyi düşünen, sıkı çalışan, becerikli, disiplinli ve sıhhatli nesiller yetiştirmeliyiz.

Çocuklar en başta anne ve babalarını koşulsuz severler. Bir zaman sonra onları yargılamaya başlarlar. Nadiren onları affederler.

Kucaklanan ve öpülen çocuk, kendisine hiçbir şey söylenmese dahi, sevildiğini, değer verildiğini bilmekte ve hem ruhen hem de bedenen daha sağlıklı gelişmektedir.

Dünyada mutsuz çocuklar olduğu sürece bütün icatlar ve ilerlemeler hiçtir.

Çocuklarımıza, sigara ve alkole karşı olan direncimizle örnek olmalıyız.

Bir çocukla uğraşırken iki duygu içinde ol; çocuk olduğu için sevgi, yarın büyüyeceği için saygı.

Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız.

Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.

Öldüğün zaman, çocuğunun sayesinde yeniden hayat bulursun.

Çocuklarınıza çok değerli birer hazineymiş gibi bakın, onları ve kendinizi onurlandırın.

Eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa, aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın! Ölüme saniyeler kalmış olsa bile...

Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır.

Bir baba, kendi mutluluğundan çok, çocuklarının mutluluğu ile mutlu olur.

Çocuğa mümkün olduğu kadar az şey söylemeli fakat çok şey keşfettirilmelidir.

Çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük hediyeler, sorumluluk ve bağımsızlığın kanatlarıdır.

Çocuklar, fakirlerin servetidir.

Ana-babaların çocuklarına gösterebileceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır.

Çocuklarla birlikte olmak ruhun ilacıdır.

İnsan, torun sahibi olduktan sonra çocuklarını anlamaya başlar.

Çocuğun istediği ilgi değil sevgidir.

Bir çocuğa başaracağını hissettiği bir görevde asla yardım etmeyin.

Her doğan çocuk, Tanrı'nın insanoğlundan hala umut kesmediği mesajını getirir.

Çocuklar, her zaman için insanlığın tek geleceğidir. Onları iyi kullanmalıyız.

Hayatımızın ilk yarısını ana-babalar, ikinci yarısını da çocuklar mahvediyor.

Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz.

Çocukluk çağında baba korunmasından daha güçlü bir ihtiyaç düşünemiyorum.

Çocuklara kanat veririm, ama nasıl uçacaklarını öğrenmeyi onlara bırakırım.

Bir çocuğun bir erişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır: 1. Nedensiz yere mutlu olmak, 2. Her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak, 3. Elde etmek istediği şeyi var gücüyle dayatmak.

Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsin.

İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin. Fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun.