Bilim ile ilgili sözler

Bilim ile ilgili söylenmiş sözler.

Uğraşının kuvveti, bilimden ve çalışkanlıktan ibarettir.

Davranışların en iyisi iyi niyetten doğandır. Niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır.

Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır.

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş kafalar boşaltılmıştır.

Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir, ruhu zenginleştirir.

Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.

Bilim, doğanın son bilmecelerini çözemez. Çünkü biz o bilmecenin bir parçasıyız.

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir.

Bilim servetle satın alınamaz. Onun içindir ki, bir cahil, ne derece zengin olursa olsun, en yoksul bilgin ile kıyaslanamaz.

Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok, daha ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.

Bilimin derinlerine inerseniz, kendince bir dinselliği olmayan bir bilim kafasına zor rastlarsınız. Ama bu din duygusu basit insanınkinden apayrıdır.

Eğer bilim, ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.

Bilim doğanın dilini anlama çabasıdır. O dili anlayan doğayı dost, anlamayan düşman bilir.

Meydan savaşı, ulusların bütün varlıklarıyla, bilim ve fen alanındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, özetle maddi, manevi güç ve erdemleriyle çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır.

Bilim, alçaklarda kalanları yükseltir, bilgisiz ve yük sektekileri alçaltır.

Bilimin dışında ancak cehalet vardır.

Bilimin asıl amacı yeni kanıtlar bulmak değil, bunlarla ilgili yeni düşünce biçimleri keşfetmektir.

Asıl yetimler, anadan ve babadan değil, bilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.