Bilim ile ilgili sözler

Bilim ile ilgili söylenmiş sözler.

Uğraşının kuvveti, bilimden ve çalışkanlıktan ibarettir.

Davranışların en iyisi iyi niyetten doğandır. Niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır.

Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır.

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş kafalar boşaltılmıştır.

Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir, ruhu zenginleştirir.

Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.

Bilim, doğanın son bilmecelerini çözemez. Çünkü biz o bilmecenin bir parçasıyız.

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir.

Bilim servetle satın alınamaz. Onun içindir ki, bir cahil, ne derece zengin olursa olsun, en yoksul bilgin ile kıyaslanamaz.

Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok, daha ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.

Bilimin derinlerine inerseniz, kendince bir dinselliği olmayan bir bilim kafasına zor rastlarsınız. Ama bu din duygusu basit insanınkinden apayrıdır.

Eğer bilim, ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.

Bilim doğanın dilini anlama çabasıdır. O dili anlayan doğayı dost, anlamayan düşman bilir.

Meydan savaşı, ulusların bütün varlıklarıyla, bilim ve fen alanındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, özetle maddi, manevi güç ve erdemleriyle çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır.

Bilim, alçaklarda kalanları yükseltir, bilgisiz ve yük sektekileri alçaltır.

Bilimin dışında ancak cehalet vardır.

Bilimin asıl amacı yeni kanıtlar bulmak değil, bunlarla ilgili yeni düşünce biçimleri keşfetmektir.

Asıl yetimler, anadan ve babadan değil, bilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.

Matematik, bilimlerin kraliçesidir.

Aklın ve bilimin ışığında sorunlara çözüm arayan bir toplum; akla ve bilime dayalı bir "Milli Eğitim" öngörür.

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek, yeni bilgilere ulaşmak zorunludur.

Bilim, servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, halbuki bilim seni korur.

Aydınlanmış entelektüel ahlakın vazgeçilmez koşulu tüm inançları, hatta bilimin mutlak gerçek dediklerini de eleştiriye tabi tutmaktan geçer.

Hayatın bence en üzücü tarafı, bilimin bilgiyi biriktirme hızının, toplumun bilgelik edinme hızından daha fazla olmasıdır.

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.

Bir ülkede öğretmenlere gereken değer verilmezse, bilim de değerli olmaz.

Erdemlerin en büyüğü bilimdir.

İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin. Fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun.