Bilim ile ilgili sözler

Bilim ile ilgili söylenmiş sözler.

Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.

Meydan savaşı, ulusların bütün varlıklarıyla, bilim ve fen alanındaki dereceleriyle, ahlaklarıyla, özetle maddi, manevi güç ve erdemleriyle çarpıştıkları bir imtihan sahasıdır.

Bilim, alçaklarda kalanları yükseltir, bilgisiz ve yük sektekileri alçaltır.

Eğer bilim, ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.

Asıl yetimler, anadan ve babadan değil, bilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.

Bilim servetle satın alınamaz. Onun içindir ki, bir cahil, ne derece zengin olursa olsun, en yoksul bilgin ile kıyaslanamaz.

Uğraşının kuvveti, bilimden ve çalışkanlıktan ibarettir.

Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır.

Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlardan çok, daha ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.

Bilimin derinlerine inerseniz, kendince bir dinselliği olmayan bir bilim kafasına zor rastlarsınız. Ama bu din duygusu basit insanınkinden apayrıdır.

Davranışların en iyisi iyi niyetten doğandır. Niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır.

Bilimin dışında ancak cehalet vardır.

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş kafalar boşaltılmıştır.

Bilim ve bilgelik, insan ruhunu doğanın üstüne yükseltir, ruhu zenginleştirir.

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir.

Bilim, doğanın son bilmecelerini çözemez. Çünkü biz o bilmecenin bir parçasıyız.

Bilim doğanın dilini anlama çabasıdır. O dili anlayan doğayı dost, anlamayan düşman bilir.

Bilimin asıl amacı yeni kanıtlar bulmak değil, bunlarla ilgili yeni düşünce biçimleri keşfetmektir.

Matematik, bilimlerin kraliçesidir.