İbn-i Sina Sözleri

İbn-i Sina'nın söylemiş olduğu sözler.

Hiç kimse, görmek istemeyen kadar kör değildir.

Davranışların en iyisi iyi niyetten doğandır. Niyetin en iyisi ise bilimden ortaya çıkandır.

Hiçbir başarı raslantı sonucu değildir, çalışmaların sonucudur.

İhtiyarlara saygı göster, onları aziz tutmayan gençlere darıl.

Akıllı olmak çekingen olmak demektir.

Tedavi edilemeyecek hastalık yoktur, iyileşmeye niyeti olmayan hastalar vardır.

Bir insan kendisinin ne olduğunu bildikten sonra, kendisini bilmeyenlerin bu insan hakkında söylediklerinin ne değeri vardır? O bunlara aldırmaz bile.

İnsan, kendisinin yapabileceği bir işi başkasına yaptırmamalıdır.

Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum.