Saygı ile ilgili sözler

Saygı ile ilgili söylenmiş sözler.

Saygısız sevgi, sevgisiz saygı olmaz.

Siz kendi saygınızı kendiniz teslim etmedikçe, kimse saygınızı zorla alamaz.

Saygı satın alınmaz, kazanılır.

Jüri saygı gösterilecek politik bir kurumdur.

Söylediklerinizin hiç birine katılmıyorum fakat bunları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım.

İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı ancak baba olduğu zaman duyar.

Doğum oranı çok olan bir ulustan, insan hayatına önem vermesi, aynı biçimde her kişiye saygı göstermesi beklenemez.

Sevgili dediğin güzelliğiyle seni kendine aşık eden değil, sana kendin olabilme şansını verendir.

Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle birbirine karıştırmamaya özellikle çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz.

Sağlam duvarlar sağlam komşu yaratır.

Torunlarımız ve bütün cihan, Türk Ordusunu ve bu orduyu içinden çıkaran Türk Ulusunu, elbette büyük bir saygıyla anacak.

İnsana saygımı korumak için insanlardan uzak duruyorum.

İhtiyarlara saygı göster, onları aziz tutmayan gençlere darıl.

İnsanın kendisine saygısı olursa, korkmadığı adama da saygısı olur.

Saygı olmayan yerde, aşk da olmaz.

Bir fikir ayrılığına rağmen karşındakine saygı duyabiliyorsan, insan olmuşsun demektir.

Kadınların istediği erkeklerle aynıdır. Onlar saygı görmek istiyorlar.