Özgürlük ile ilgili sözler

Özgürlük ile ilgili söylenmiş sözler.

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm, yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.

Özgürlüğün de, eşitliğin de dayanak noktası, ulusal egemenliktir.

Biz Türkler; bütün tarihimiz boyunca, özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.

Basın hiçbir sebeple baskı ve nüfuza tabi tutulamaz.

Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.

Uygar eser meydana getirmek yeteneklerinden yoksun olan toplumlar, özgürlük ve bağımsızlıklarından mahrum edilmeye zorunludurlar.

Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır. Her ilerlemenin anası özgürlüktür.

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlık ve geleceklerini kaybederler.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Hürriyet kalkınca kimse özgür söz söylemeye cesaret edemez.

Vicdanınız temizse özgürsünüz demektir.

Başkalarının özgürlüğünü tanımayanlar özgürlüğe layık değildirler.

Memleketler, verimli topraklara sahip oldukları oranda değil, özgür oldukları oranda gelişirler.

Haklar ve özgürlükler, insanlığın onuru ve erdemidir.

Özgürlük ağacı arada sırada, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun doğal gübresidir.

Fazla özgürlük, hem bireyi, hem devleti köleliğe sürükler.

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.

Düşünceni söyleme özgürlüğü olmayınca, özgürlük yok demektir.

Kim özgürlüğünü yitirmişse onu savunmadığı için yitirmiştir.

Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir.

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür.

Eğer mutluluğu ve özgürlüğü çok istiyorsan senin dışında bir yerde olmadığını görmüyor musun?

Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.

Ben uçmak isteyip de uçamayan bir kuş gibiydim.

Cumhuriyet, özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara yaraşır.

Yalnız akıl tarafından yönetilen insan özgürdür.

Ya özgür vatan ya ölüm!

Özgürlüğün geldiği gün, o gün ölmek yasak.

Yürürlükte bir tek medeniyet vardır. Akıl hürriyeti üzerinden gelişen ve insan aklını her türlü baskıdan kurtaran çağdaş medeniyeti!

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa kendi inancına bağlı kalmaktan geçer.

Cumhuriyet, özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara yaraşır.

Tutkularının esiri olan kişi asla özgür olamaz.

Kölelere asla özgür olacakları kadar ödeme yapmazlar. Hayatta kalmalarına yetecek kadarını verirler ki çalışmaya devam etsinler.

Benim aklımın özgürlüğüne vurabileceğiniz hiçbir kilit, hiçbir kapı, hiçbir sürgü yoktur.

Başkalarının gözleri bizim zindanlarımız, başkalarının düşünceleri bizim kafeslerimiz.

İnsan kanuna bağlı olduğunu öğrenince, özgür olmuştur.

Kendini zihinsel kölelikten kurtar, kendimizden başka hiç kimse zihnimizi özgürleştiremez.

Özgür olan kimse, silahını bırakır.

Kadının haklarının ve potansiyelinin kısıtlandığı bir toplumda erkek tam anlamıyla özgür olamaz. Güçlü olabilir, fakat özgür değildir.

Ancak gerçeğin kendisini özgür kıldığı insan özgürdür.

Başarısız olma özgürlüğü olmadığında hiçbir özgürlükten söz edilemez.

İnsanın kafasının içine kimsenin karışamaması çok güzel bir şey.

Özgürlük hiçbir zaman dayanıklı değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik her zaman özgürlük yoksunluğudur.

Özgürlük, bir şey sormamak, bir şey beklememek ve bir şeye bağlı olmamaktır.