Özgürlük ile ilgili sözler

Özgürlük ile ilgili söylenmiş sözler.

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm, yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.

Özgürlüğün de, eşitliğin de dayanak noktası, ulusal egemenliktir.

Biz Türkler; bütün tarihimiz boyunca, özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.

Basın hiçbir sebeple baskı ve nüfuza tabi tutulamaz.

Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.

Uygar eser meydana getirmek yeteneklerinden yoksun olan toplumlar, özgürlük ve bağımsızlıklarından mahrum edilmeye zorunludurlar.

Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır. Her ilerlemenin anası özgürlüktür.

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlık ve geleceklerini kaybederler.

Bir ulus, kendi gücüne dayanarak varlık ve bağımsızlığını saptayamazsa; şunun, bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Hürriyet kalkınca kimse özgür söz söylemeye cesaret edemez.

Vicdanınız temizse özgürsünüz demektir.

Başkalarının özgürlüğünü tanımayanlar özgürlüğe layık değildirler.

Memleketler, verimli topraklara sahip oldukları oranda değil, özgür oldukları oranda gelişirler.

Haklar ve özgürlükler, insanlığın onuru ve erdemidir.

Özgürlük ağacı arada sırada, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun doğal gübresidir.

Bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Yaradan tarafından vazgeçilmez ve çok özel haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük, mutluluğa ulaşma hakkıdır.

Konuşma ve yazma özgürlüğü, diğer özgürlüklerimizin bekçisidir.

Fazla özgürlük, hem bireyi, hem devleti köleliğe sürükler.

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.

Düşünceni söyleme özgürlüğü olmayınca, özgürlük yok demektir.

Kim özgürlüğünü yitirmişse onu savunmadığı için yitirmiştir.

Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir.

Her ayrıcalık, özgürlüğe bir saldırıdır.

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür.

Eğer mutluluğu ve özgürlüğü çok istiyorsan senin dışında bir yerde olmadığını görmüyor musun?

Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.

Hiçbir zaman haklarını aşma, çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun.

Özgürlük, tarihin kaybolmayan tek değeridir.

Doğa, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermiştir.

Ben uçmak isteyip de uçamayan bir kuş gibiydim.

Yalnız akıl tarafından yönetilen insan özgürdür.

Ya özgür vatan ya ölüm!

Özgürlüğün geldiği gün, o gün ölmek yasak.

Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir.

Yürürlükte bir tek medeniyet vardır. Akıl hürriyeti üzerinden gelişen ve insan aklını her türlü baskıdan kurtaran çağdaş medeniyeti!

İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara takındığı tavırda saklıdır.

Eğer özgür bir toplum fakir çoğunluğa yardım edemezse, zengin azınlığı da koruyamaz.

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa kendi inancına bağlı kalmaktan geçer.

Yasaların olmadığı yerde özgürlük de yoktur.

Cumhuriyet, özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara yaraşır.

Tutkularının esiri olan kişi asla özgür olamaz.

Kölelere asla özgür olacakları kadar ödeme yapmazlar. Hayatta kalmalarına yetecek kadarını verirler ki çalışmaya devam etsinler.

Bazen kendine gelmen için, başkalarından gitmen gerekir. Uzaklaşmak özgürlüktür.

Benim aklımın özgürlüğüne vurabileceğiniz hiçbir kilit, hiçbir kapı, hiçbir sürgü yoktur.

Başkalarının gözleri bizim zindanlarımız, başkalarının düşünceleri bizim kafeslerimiz.

Para, insanı kendine esir, başkalarına karşı özgür, işe karşı kudretli yapar.

İnsan kanuna bağlı olduğunu öğrenince, özgür olmuştur.

Kendini zihinsel kölelikten kurtar, kendimizden başka hiç kimse zihnimizi özgürleştiremez.

Özgür olan kimse, silahını bırakır.

Bilge insan hiç bir kurala bağlı kalmamalı, dünya ediminden uzak durmalıdır, yönetimle ilgilenmemeli ve ölümden sonraki süreç hakkında da kendisini özgür hissetmelidir.

Kadının haklarının ve potansiyelinin kısıtlandığı bir toplumda erkek tam anlamıyla özgür olamaz. Güçlü olabilir, fakat özgür değildir.

Hepimiz ünlü olmak isteriz; ama bir şey olmak istediğimizde artık özgür değilizdir.

Ancak gerçeğin kendisini özgür kıldığı insan özgürdür.

İnsan, özgürlüğü başkasından dilenemez, özgürlüğü kazanmasını bilmesi gerekir.

Şairler kendilerine yaraştırdıkları özgürlüğü başkalarına da bağışlamayı bilmelidirler.

Başarısız olma özgürlüğü olmadığında hiçbir özgürlükten söz edilemez.

İnsanın kafasının içine kimsenin karışamaması çok güzel bir şey.

Özgürlük hiçbir zaman dayanıklı değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik her zaman özgürlük yoksunluğudur.

Özgürlük, bir şey sormamak, bir şey beklememek ve bir şeye bağlı olmamaktır.

Özgür insan, başka türlü karar verme imkanı olan insandır.

Kendinizde hakimiyeti yitirdiğiniz ölçüde, özgürlüğünüzü de yitirirsiniz.

Bütün erkekler özgür olarak doğdukları halde, nasıl oluyor da bütün kadınlar köle olarak doğuyorlar?

Rahatsız bir yatakta özgürce uyumak, rahat bir yatakta tutsak olarak uyanmaktan daha iyidir.