Özgürlük ile ilgili sözler

Özgürlük ile ilgili söylenmiş sözler.

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm, yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.

Memleketler, verimli topraklara sahip oldukları oranda değil, özgür oldukları oranda gelişirler.

Özgürlüğün de, eşitliğin de dayanak noktası, ulusal egemenliktir.

Biz Türkler; bütün tarihimiz boyunca, özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür.

Başkalarının özgürlüğünü tanımayanlar özgürlüğe layık değildirler.

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.

Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.

Vicdanınız temizse özgürsünüz demektir.

Düşünceni söyleme özgürlüğü olmayınca, özgürlük yok demektir.

Haklar ve özgürlükler, insanlığın onuru ve erdemidir.

Yalnız akıl tarafından yönetilen insan özgürdür.

Basın hiçbir sebeple baskı ve nüfuza tabi tutulamaz.

Özgürlük ağacı arada sırada, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun doğal gübresidir.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Yürürlükte bir tek medeniyet vardır. Akıl hürriyeti üzerinden gelişen ve insan aklını her türlü baskıdan kurtaran çağdaş medeniyeti!

Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.

Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir.

Cumhuriyet, özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara yaraşır.

Başkalarının gözleri bizim zindanlarımız, başkalarının düşünceleri bizim kafeslerimiz.

Uygar eser meydana getirmek yeteneklerinden yoksun olan toplumlar, özgürlük ve bağımsızlıklarından mahrum edilmeye zorunludurlar.

Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır. Her ilerlemenin anası özgürlüktür.

Kendini zihinsel kölelikten kurtar, kendimizden başka hiç kimse zihnimizi özgürleştiremez.

Eğer mutluluğu ve özgürlüğü çok istiyorsan senin dışında bir yerde olmadığını görmüyor musun?

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa kendi inancına bağlı kalmaktan geçer.

Özgürlüğün geldiği gün, o gün ölmek yasak.

Benim aklımın özgürlüğüne vurabileceğiniz hiçbir kilit, hiçbir kapı, hiçbir sürgü yoktur.

Ya özgür vatan ya ölüm!

Özgür olan kimse, silahını bırakır.

Kölelere asla özgür olacakları kadar ödeme yapmazlar. Hayatta kalmalarına yetecek kadarını verirler ki çalışmaya devam etsinler.

İnsan kanuna bağlı olduğunu öğrenince, özgür olmuştur.

Kadının haklarının ve potansiyelinin kısıtlandığı bir toplumda erkek tam anlamıyla özgür olamaz. Güçlü olabilir, fakat özgür değildir.

Tutkularının esiri olan kişi asla özgür olamaz.

Kim özgürlüğünü yitirmişse onu savunmadığı için yitirmiştir.

Ben uçmak isteyip de uçamayan bir kuş gibiydim.

Fazla özgürlük, hem bireyi, hem devleti köleliğe sürükler.

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlık ve geleceklerini kaybederler.

Ancak gerçeğin kendisini özgür kıldığı insan özgürdür.

Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.

Hürriyet kalkınca kimse özgür söz söylemeye cesaret edemez.

İnsanın kafasının içine kimsenin karışamaması çok güzel bir şey.

Başarısız olma özgürlüğü olmadığında hiçbir özgürlükten söz edilemez.

Özgürlük hiçbir zaman dayanıklı değildir, her zaman tehdit altındadır. Mutlak belirlilik her zaman özgürlük yoksunluğudur.

Özgürlük, bir şey sormamak, bir şey beklememek ve bir şeye bağlı olmamaktır.

İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara takındığı tavırda saklıdır.

Para, insanı kendine esir, başkalarına karşı özgür, işe karşı kudretli yapar.

Hiçbir şey insanın hayal gücü kadar hür değildir.

Eğer özgür bir toplum fakir çoğunluğa yardım edemezse, zengin azınlığı da koruyamaz.

Bilge insan hiç bir kurala bağlı kalmamalı, dünya ediminden uzak durmalıdır, yönetimle ilgilenmemeli ve ölümden sonraki süreç hakkında da kendisini özgür hissetmelidir.

Özgür insan, başka türlü karar verme imkanı olan insandır.

Şairler kendilerine yaraştırdıkları özgürlüğü başkalarına da bağışlamayı bilmelidirler.

İnsan, özgürlüğü başkasından dilenemez, özgürlüğü kazanmasını bilmesi gerekir.

Doğa, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermiştir.

Kendinizde hakimiyeti yitirdiğiniz ölçüde, özgürlüğünüzü de yitirirsiniz.

Bütün erkekler özgür olarak doğdukları halde, nasıl oluyor da bütün kadınlar köle olarak doğuyorlar?

Her ayrıcalık, özgürlüğe bir saldırıdır.

Hiçbir zaman haklarını aşma, çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun.

Bazen kendine gelmen için, başkalarından gitmen gerekir. Uzaklaşmak özgürlüktür.

Konuşma ve yazma özgürlüğü, diğer özgürlüklerimizin bekçisidir.

Rahatsız bir yatakta özgürce uyumak, rahat bir yatakta tutsak olarak uyanmaktan daha iyidir.

Hepimiz ünlü olmak isteriz; ama bir şey olmak istediğimizde artık özgür değilizdir.

Yasaların olmadığı yerde özgürlük de yoktur.

Bir ulus, kendi gücüne dayanarak varlık ve bağımsızlığını saptayamazsa; şunun, bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz.

Bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Yaradan tarafından vazgeçilmez ve çok özel haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük, mutluluğa ulaşma hakkıdır.

Özgürlük, tarihin kaybolmayan tek değeridir.

Vicdanınız temiz ise özgürsünüz demektir.

Bir hükümetin en temel amacı hükmetmek ya da korkuyla baskı altında tutmak, zorla itaat sağlamak değil, insanların korku duymadan özgürce yaşamasını sağlamaktır.

Özgürlük insanın omzundaki bir yüktür. Çünkü özgürlük kendisiyle birlikte sorumluluk, suç ve ceza getirmektedir. Buna rağmen özgürlük, yine de insan soyluluğunun biricik kaynağıdır.

Özgürlük, başkalarından el çekmek değil, onlara el uzatmaktır.