Özgürlük ile ilgili sözler

Özgürlük ile ilgili söylenmiş sözler.

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm, yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.

Memleketler, verimli topraklara sahip oldukları oranda değil, özgür oldukları oranda gelişirler.

Özgürlüğün de, eşitliğin de dayanak noktası, ulusal egemenliktir.

Biz Türkler; bütün tarihimiz boyunca, özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür.

Başkalarının özgürlüğünü tanımayanlar özgürlüğe layık değildirler.

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.

Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.

Vicdanınız temizse özgürsünüz demektir.