Özgürlük ile ilgili sözler

Özgürlük ile ilgili söylenmiş sözler.

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm, yıkım vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.

Memleketler, verimli topraklara sahip oldukları oranda değil, özgür oldukları oranda gelişirler.

Özgürlüğün de, eşitliğin de dayanak noktası, ulusal egemenliktir.

Biz Türkler; bütün tarihimiz boyunca, özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür.

Başkalarının özgürlüğünü tanımayanlar özgürlüğe layık değildirler.

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.

Yasama, yürütme yargı içiçe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.

Vicdanınız temizse özgürsünüz demektir.

Düşünceni söyleme özgürlüğü olmayınca, özgürlük yok demektir.

Haklar ve özgürlükler, insanlığın onuru ve erdemidir.

Yalnız akıl tarafından yönetilen insan özgürdür.

Cumhuriyet, özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara yaraşır.

Basın hiçbir sebeple baskı ve nüfuza tabi tutulamaz.

Özgürlük ağacı arada sırada, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun doğal gübresidir.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Yürürlükte bir tek medeniyet vardır. Akıl hürriyeti üzerinden gelişen ve insan aklını her türlü baskıdan kurtaran çağdaş medeniyeti!

Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası, yine basın hürriyetidir.

Kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir.

Cumhuriyet, özgürlüğü sevenlere ve koruyanlara yaraşır.

Başkalarının gözleri bizim zindanlarımız, başkalarının düşünceleri bizim kafeslerimiz.

Uygar eser meydana getirmek yeteneklerinden yoksun olan toplumlar, özgürlük ve bağımsızlıklarından mahrum edilmeye zorunludurlar.

Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır. Her ilerlemenin anası özgürlüktür.

Kendini zihinsel kölelikten kurtar, kendimizden başka hiç kimse zihnimizi özgürleştiremez.

Eğer mutluluğu ve özgürlüğü çok istiyorsan senin dışında bir yerde olmadığını görmüyor musun?

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa kendi inancına bağlı kalmaktan geçer.

Özgürlüğün geldiği gün, o gün ölmek yasak.

Benim aklımın özgürlüğüne vurabileceğiniz hiçbir kilit, hiçbir kapı, hiçbir sürgü yoktur.