Onur ile ilgili sözler

Onur ile ilgili söylenmiş sözler.

Onurlu insanlar hep aynı çizgide yürürler. Bu yüzden duruşları hiç bozulmaz

İnsanın yalnız ekmeğe değil, haysiyete de ihtiyacı vardır.

Haklar ve özgürlükler, insanlığın onuru ve erdemidir.

Ne hoş bir güzelliği vardır, hafif adımlarla, dünyadan gülümseyerek geçenlerin. Kimseye bir kötülüğü dokunmadan yaşayanların. Onurlu bir yaşamı seçenlerin.

Eğer onur kazançlı olsaydı, herkes onurlu olabilirdi.

İnsan ne kadar çok şeyden utanırsa, o kadar şeref ve onur sahibi olur.

Savaş herkesle, barış sadece onurlu kişilerle yapılır.

Dizlerin üstünde yaşamaktansa ayakların üzerinde ölmek daha iyidir.

Onur, hükümdarlar için, bir ahlak vergisi gibidir.

Kahramanlarını onurlandırmayan bir millet, çok geçmeden onurlandıracak kahraman bulamaz.

Menfaatleri için eğilenler, dik duran insanları asla sevmezler.

Hiç kimse aldıklarıyla onur kazanmaz, verdikleriyle onur kazanır.