Hak ile ilgili sözler

Hak ile ilgili söylenmiş sözler.

Vazife mukabil olmayan hak mevcut değildir.

Para ile tuttuğunuz kişiye, teri kurumadan ücretini veriniz.

Bilgili insan diplomalı olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edebilendir.

Söylediklerinizin hiç birine katılmıyorum fakat bunları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım.

Bu topraklarda hak sahibi olmak, herkesin çalışma esasına dayanır.

Hiçbir zaman haklarını aşma, çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun.

Haklar ve özgürlükler, insanlığın onuru ve erdemidir.

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar.

Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkız kazanırız.

Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa, Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Yenilmiş kul hakkını ne Mekke temizler, ne de Tekke

Hakim, hakkı uygular, hukuku yaratan, canlandıran avukattır.

Kadının haklarının ve potansiyelinin kısıtlandığı bir toplumda erkek tam anlamıyla özgür olamaz. Güçlü olabilir, fakat özgür değildir.

Kuvvet olmayan yerde hak yetersizdir, hak olmayan yerde ise kuvvet zorbalıktır.

Başkalarının haklarını korumak, insanların en güzel ve soylu yanıdır.

Her insana, kendin için istediğin tüm hakları ver.

Hak birilerinin size vereceği bir şey değil, hiç kimsenin sizden alamadığı bir şeydir.

İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birleşirler.

Bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Yaradan tarafından vazgeçilmez ve çok özel haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük, mutluluğa ulaşma hakkıdır.