Hak ile ilgili sözler

Hak ile ilgili söylenmiş sözler.

Vazife mukabil olmayan hak mevcut değildir.

Bu topraklarda hak sahibi olmak, herkesin çalışma esasına dayanır.

Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkız kazanırız.

Başkalarının haklarını korumak, insanların en güzel ve soylu yanıdır.

Para ile tuttuğunuz kişiye, teri kurumadan ücretini veriniz.

Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa, Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Haklar ve özgürlükler, insanlığın onuru ve erdemidir.

Bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Yaradan tarafından vazgeçilmez ve çok özel haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük, mutluluğa ulaşma hakkıdır.

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar.

Söylediklerinizin hiç birine katılmıyorum fakat bunları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım.

Kuvvet olmayan yerde hak yetersizdir, hak olmayan yerde ise kuvvet zorbalıktır.

Bilgili insan diplomalı olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edebilendir.

Hiçbir zaman haklarını aşma, çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun.

Hakim, hakkı uygular, hukuku yaratan, canlandıran avukattır.

Yenilmiş kul hakkını ne Mekke temizler, ne de Tekke

Kadının haklarının ve potansiyelinin kısıtlandığı bir toplumda erkek tam anlamıyla özgür olamaz. Güçlü olabilir, fakat özgür değildir.

Her insana, kendin için istediğin tüm hakları ver.

Hak birilerinin size vereceği bir şey değil, hiç kimsenin sizden alamadığı bir şeydir.

İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birleşirler.