Blaise Pascal Sözleri

Blaise Pascal'ın söylemiş olduğu sözler.

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir.

Aşk, ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi görünen şeye sürükler.

Can sıkıntısı kadar, dayanılmaz bir şey yoktur.

Bilgili insan diplomalı olan değil, istediği her şeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edebilendir.

Satrançta olduğu gibi, hayattta da önceden düşünmek iyidir.

Büyük bir ruhta, her şey büyüktür.

Aşktan söz ede ede insan aşık olur.

Sizi başkalarının övmesini istiyorsanız, kendiniz hakkında iyi bir şey söylemeyiniz.

Başkalarının hatalarından ders almaya çalışın, çünkü kimsenin ömrü, hatalar işleyecek kadar uzun değildir.

İnsana büyüklük veren şey, düşünceleridir.

Dünya, doğanın bağrında fark edilmez derecede ufacık bir noktadır.

Kalbin kendine özgü nedenleri vardır ki, akıl hiçbir zaman anlayamaz.

Büyük adamlar, ne kadar yüksek olursa olsun, bir taraflarıyla küçük adamlara benzerler.

Doğa, boşluktan nefret eder.

Kuvvetli duyguların varlığı, bunları duyabilecek bir ruhun var olduğunu kabul eder.

Kuvvet olmayan yerde hak yetersizdir, hak olmayan yerde ise kuvvet zorbalıktır.

Sevgi ve kin adaleti değiştirir.

Gücü yaratan şey düşüncedir.