Adalet ile ilgili sözler

Adalet ile ilgili söylenmiş sözler.

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey ancak adaletle kaimdir.

Her şey, neye layıksa ona dönüşür.

Ne kadar çok yasa olursa, o kadar az adalet olur.

Para ile tuttuğunuz kişiye, teri kurumadan ücretini veriniz.

Bir saat adaletle karar vermek, bin saatlik ibadetten hayırlıdır.

Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa, Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Masumu ezen hakim, kendini mahkum eder.

En mükemmel adalet vicdandır.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Suç işleyenin affı, çok kere adalete karşı gelmektir.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar güçlünün umurunda bile değildir.

Her dönemde karanlıkları aydınlatan bir ışık olacaktır.

İnsanın en büyüğü, en yüksek yerde iken alçak gönüllü olan, kudret sahibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletli davranandır.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

Dosta ve düşmana karşı adaletli davran, fakirlik ve zenginlik anında ölçülü ol.

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince, o rejim mahkum olmuştur.

Adalet, önce devletten gelir. Yasalar, bir devletin toplumsal düzenidir.

Aç bir ulus ne mantık dinler, ne adalete kulak asar, ne de dua ile eğilir.

Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır.

Adaletin azı ya da çoğu olmaz. Ya vardır ya yoktur.

Bir hükümetin en kutsal görevi, tüm vatandaşlarına eşit ve yansız bir adalet sağlamaktır.

Tüm insanların aslı birdir; onları birbirlerinden ayıran adaletleridir.

Ahlak ve sanat, değerini yitirirse, adalet yolunu şaşırır.

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar.

Nerede güzel eserler, iyi fikirler ve onlardan oluşmuş uyum vardır, işte orada adalet ve erdem ile huzur hüküm sürer.

Acımak adaletin şanındandır, onu yalnız zorbalar zalimce kullanır.

Haksızlığa sapıp, bütün insanların seninle beraber olmasındansa, adaletle hareket edip, tek başına kalmak daha iyidir.

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir.

Vicdan mahkemesinden daha yüksek bir mahkeme yoktur.

Adaleti seven bir insan için her yer emindir.

Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Hukuk açısından başka birinin hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.

En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak.

Sevgi ve kin adaleti değiştirir.

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir.

Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın derinliğidir.

Doğaya karşı işlenen suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur.

Ülkeler kılıçla alınır ama adaletle korunur.

Adalet olmadan düzen olmaz.

Adaletli ve gözetici bir yönetim altında yürekler umuda açılır.

Gerçekten başka adalet yoktur.

Adaletin bulunmadığı bir ülkede herkes suçludur.

Eğer adaleti korumazsak, adalet de bizi koruyamaz.

İyi bir adalet mekanizması kurmayan toplumun mutlu olması olanaksızdır.

Adalete hükmeden tilki olduğunda tavuklar daima suçlu bulunacaktır.

Eğer özgür bir toplum fakir çoğunluğa yardım edemezse, zengin azınlığı da koruyamaz.

Adalet evrenin ruhudur.

Adalet ancak hakikatten, mutluluk ancak adaletten doğabilir.

Silahla elde edilen adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir.

Adalet mülkün temelidir.

Adaletsizlik eden adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

Sağlam korkusuz bir hüküm vermek, adalet için onurdur.

Geciken adalet, verilmeyen adalettir.

Zulüm kapıdan girerse, adalet bacadan kaçar.

Adaleti ödün istemeden yerine getir.

Tanrı'nın değirmeni ağır ama iyi öğütür.

Yurt adaletle pekiştirilir, ama rüşvet alan onu yıkar.

Doğru adam yoksulun hakkını tanır, kötü adam tanıma nedir bilmez.

Bir milletin adaletinin en emin sığınağı, hakimlerin pak vicdanlarıdır.

Hukuk, çeteleri yok edemezse çeteler hukuku yok eder.

İnsanlara adaleti sevdirmek istiyorsanız, onlara adaletsizliğin sonuçlarını iyi göstermeniz gerekir.

Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.

Soygunculuk bir yaşam biçimi haline gelirse, insanlar soygunculuğu onaylayan ve yücelten yeni bir adalet sistemi yaratır.

Adaletin olmadığı bir durumda tarafsız kalıyorsan, zalimin tarafını tutuyorsun demektir.

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.

İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.

Ne yazık ki adalet neredeyse her zaman geciken bir trendir.

Kılıç zaferleri, zeka siyasi üstünlüğü, adalet de manevi kuvveti sağlar.

Memlekette, halkın halk tarafından halk için idaresi bizim idealimizdir. Ve biz, yalnız bu idealin esiriyiz. Başka bir kuvvetin değil.

Ben dindar bir insanım. İçinde adalet ve eşitlik olan bir dünya en büyük isteğimdir. Barışa ulaşmanın da tek yolu budur.