Adalet ile ilgili sözler

Adalet ile ilgili söylenmiş sözler.

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Suç işleyenin affı, çok kere adalete karşı gelmektir.

Adaletin azı ya da çoğu olmaz. Ya vardır ya yoktur.

Para ile tuttuğunuz kişiye, teri kurumadan ücretini veriniz.

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir.

Adaleti seven bir insan için her yer emindir.

Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Hukuk açısından başka birinin hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir.

Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın derinliğidir.

Ülkeler kılıçla alınır ama adaletle korunur.

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince, o rejim mahkum olmuştur.

Adalet, önce devletten gelir. Yasalar, bir devletin toplumsal düzenidir.

Gerçekten başka adalet yoktur.

İnsanın en büyüğü, en yüksek yerde iken alçak gönüllü olan, kudret sahibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletli davranandır.

Her şey, neye layıksa ona dönüşür.

Dosta ve düşmana karşı adaletli davran, fakirlik ve zenginlik anında ölçülü ol.

Adalete hükmeden tilki olduğunda tavuklar daima suçlu bulunacaktır.

Adalet evrenin ruhudur.

Adalet ancak hakikatten, mutluluk ancak adaletten doğabilir.

Haksızlığa sapıp, bütün insanların seninle beraber olmasındansa, adaletle hareket edip, tek başına kalmak daha iyidir.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

Her dönemde karanlıkları aydınlatan bir ışık olacaktır.

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar.

Acımak adaletin şanındandır, onu yalnız zorbalar zalimce kullanır.

Masumu ezen hakim, kendini mahkum eder.

Ahlak ve sanat, değerini yitirirse, adalet yolunu şaşırır.

En mükemmel adalet vicdandır.

Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa, Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.

Adaletsizlik eden adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

Tüm insanların aslı birdir; onları birbirlerinden ayıran adaletleridir.

Adaleti ödün istemeden yerine getir.

Doğaya karşı işlenen suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur.

Bir saat adaletle karar vermek, bin saatlik ibadetten hayırlıdır.

Adaletli ve gözetici bir yönetim altında yürekler umuda açılır.

Aç bir ulus ne mantık dinler, ne adalete kulak asar, ne de dua ile eğilir.

Adalet mülkün temelidir.

Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

Zulüm kapıdan girerse, adalet bacadan kaçar.

Silahla elde edilen adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir.

Sevgi ve kin adaleti değiştirir.

Bir milletin adaletinin en emin sığınağı, hakimlerin pak vicdanlarıdır.

Hukuk, çeteleri yok edemezse çeteler hukuku yok eder.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar güçlünün umurunda bile değildir.

Sağlam korkusuz bir hüküm vermek, adalet için onurdur.

Yurt adaletle pekiştirilir, ama rüşvet alan onu yıkar.

Tanrı'nın değirmeni ağır ama iyi öğütür.