Adalet ile ilgili sözler

Adalet ile ilgili söylenmiş sözler.

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Suç işleyenin affı, çok kere adalete karşı gelmektir.

Adaletin azı ya da çoğu olmaz. Ya vardır ya yoktur.

Para ile tuttuğunuz kişiye, teri kurumadan ücretini veriniz.

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir.

Adaleti seven bir insan için her yer emindir.

Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Hukuk açısından başka birinin hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir.

Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın derinliğidir.

Ülkeler kılıçla alınır ama adaletle korunur.

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince, o rejim mahkum olmuştur.

Adalet, önce devletten gelir. Yasalar, bir devletin toplumsal düzenidir.

Gerçekten başka adalet yoktur.

İnsanın en büyüğü, en yüksek yerde iken alçak gönüllü olan, kudret sahibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletli davranandır.

Her şey, neye layıksa ona dönüşür.

Dosta ve düşmana karşı adaletli davran, fakirlik ve zenginlik anında ölçülü ol.

Adalete hükmeden tilki olduğunda tavuklar daima suçlu bulunacaktır.

Adalet evrenin ruhudur.

Adalet ancak hakikatten, mutluluk ancak adaletten doğabilir.

Haksızlığa sapıp, bütün insanların seninle beraber olmasındansa, adaletle hareket edip, tek başına kalmak daha iyidir.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

Her dönemde karanlıkları aydınlatan bir ışık olacaktır.

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar.

Acımak adaletin şanındandır, onu yalnız zorbalar zalimce kullanır.

Masumu ezen hakim, kendini mahkum eder.

Ahlak ve sanat, değerini yitirirse, adalet yolunu şaşırır.

En mükemmel adalet vicdandır.

Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa, Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.

Adaletsizlik eden adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

Tüm insanların aslı birdir; onları birbirlerinden ayıran adaletleridir.

Adaleti ödün istemeden yerine getir.

Doğaya karşı işlenen suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur.

Bir saat adaletle karar vermek, bin saatlik ibadetten hayırlıdır.

Adaletli ve gözetici bir yönetim altında yürekler umuda açılır.

Aç bir ulus ne mantık dinler, ne adalete kulak asar, ne de dua ile eğilir.

Adalet mülkün temelidir.

Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

Zulüm kapıdan girerse, adalet bacadan kaçar.

Silahla elde edilen adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir.

Sevgi ve kin adaleti değiştirir.

Bir milletin adaletinin en emin sığınağı, hakimlerin pak vicdanlarıdır.

Hukuk, çeteleri yok edemezse çeteler hukuku yok eder.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar güçlünün umurunda bile değildir.

Sağlam korkusuz bir hüküm vermek, adalet için onurdur.

Yurt adaletle pekiştirilir, ama rüşvet alan onu yıkar.

Tanrı'nın değirmeni ağır ama iyi öğütür.

Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır.

Adalet olmadan düzen olmaz.

Adaletin bulunmadığı bir ülkede herkes suçludur.

Adaletin hakim olduğu yerde silahın yeri yoktur.

Eğer özgür bir toplum fakir çoğunluğa yardım edemezse, zengin azınlığı da koruyamaz.

Vicdan mahkemesinden daha yüksek bir mahkeme yoktur.

Soygunculuk bir yaşam biçimi haline gelirse, insanlar soygunculuğu onaylayan ve yücelten yeni bir adalet sistemi yaratır.

İnsanlara adaleti sevdirmek istiyorsanız, onlara adaletsizliğin sonuçlarını iyi göstermeniz gerekir.

Eğer adaleti korumazsak, adalet de bizi koruyamaz.

Adaletin olmadığı bir durumda tarafsız kalıyorsan, zalimin tarafını tutuyorsun demektir.

Ne kadar çok yasa olursa, o kadar az adalet olur.

İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.

Doğru adam yoksulun hakkını tanır, kötü adam tanıma nedir bilmez.

En yüksek mahkeme, en yoksul kişinin girişimiyle harekete geçemiyorsa, adalet bir komediye dönüşür ancak.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.

Geciken adalet, verilmeyen adalettir.

Ne yazık ki adalet neredeyse her zaman geciken bir trendir.

Kılıç zaferleri, zeka siyasi üstünlüğü, adalet de manevi kuvveti sağlar.

Memlekette, halkın halk tarafından halk için idaresi bizim idealimizdir. Ve biz, yalnız bu idealin esiriyiz. Başka bir kuvvetin değil.

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.

Nerede güzel eserler, iyi fikirler ve onlardan oluşmuş uyum vardır, işte orada adalet ve erdem ile huzur hüküm sürer.

İyi bir adalet mekanizması kurmayan toplumun mutlu olması olanaksızdır.

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey ancak adaletle kaimdir.

Ben dindar bir insanım. İçinde adalet ve eşitlik olan bir dünya en büyük isteğimdir. Barışa ulaşmanın da tek yolu budur.

Bir hükümetin en kutsal görevi, tüm vatandaşlarına eşit ve yansız bir adalet sağlamaktır.

Adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilmez.

Ceza vermeyen bir hakim, sonuçta kendini suçluyla ortak eder.

Adalet yoksa, cesaret de yoktur.

Davranış açısından en üstün hükümdar, adaleti tüm halkı kapsayan kimsedir. Yüce Allah adaletli olmayı emretmiş, çirkinlikleri ve zulmü ise yasaklamıştır.