Adalet ile ilgili sözler

Adalet ile ilgili söylenmiş sözler.

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

Her şey, neye layıksa ona dönüşür.

Para ile tuttuğunuz kişiye, teri kurumadan ücretini veriniz.

Bir saat adaletle karar vermek, bin saatlik ibadetten hayırlıdır.

Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa, Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır.

Masumu ezen hakim, kendini mahkum eder.

En mükemmel adalet vicdandır.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Suç işleyenin affı, çok kere adalete karşı gelmektir.

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar güçlünün umurunda bile değildir.

Her dönemde karanlıkları aydınlatan bir ışık olacaktır.

İnsanın en büyüğü, en yüksek yerde iken alçak gönüllü olan, kudret sahibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletli davranandır.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

Dosta ve düşmana karşı adaletli davran, fakirlik ve zenginlik anında ölçülü ol.

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince, o rejim mahkum olmuştur.

Adalet, önce devletten gelir. Yasalar, bir devletin toplumsal düzenidir.

Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır.

Aç bir ulus ne mantık dinler, ne adalete kulak asar, ne de dua ile eğilir.

Adaletin azı ya da çoğu olmaz. Ya vardır ya yoktur.

Tüm insanların aslı birdir; onları birbirlerinden ayıran adaletleridir.

Ahlak ve sanat, değerini yitirirse, adalet yolunu şaşırır.

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar.

Acımak adaletin şanındandır, onu yalnız zorbalar zalimce kullanır.

Haksızlığa sapıp, bütün insanların seninle beraber olmasındansa, adaletle hareket edip, tek başına kalmak daha iyidir.

Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir.

Adaleti seven bir insan için her yer emindir.

Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar.

Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz.

Hukuk açısından başka birinin hakkını ihlal eden birisi suçludur. Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.

Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir.

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Sevgi ve kin adaleti değiştirir.

Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancın derinliğidir.

Doğaya karşı işlenen suçun öcü, insan adaletinden daha zorlu olur.

Ülkeler kılıçla alınır ama adaletle korunur.

Adalet olmadan düzen olmaz.

Adaletli ve gözetici bir yönetim altında yürekler umuda açılır.

Gerçekten başka adalet yoktur.

Adalete hükmeden tilki olduğunda tavuklar daima suçlu bulunacaktır.

Adalet evrenin ruhudur.

Adalet ancak hakikatten, mutluluk ancak adaletten doğabilir.

Silahla elde edilen adalet, en kötü adaletsizliğe bedeldir.

Adalet mülkün temelidir.

Sağlam korkusuz bir hüküm vermek, adalet için onurdur.

Adaletsizlik eden adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

Zulüm kapıdan girerse, adalet bacadan kaçar.

Adaleti ödün istemeden yerine getir.

Tanrı'nın değirmeni ağır ama iyi öğütür.

Yurt adaletle pekiştirilir, ama rüşvet alan onu yıkar.

Bir milletin adaletinin en emin sığınağı, hakimlerin pak vicdanlarıdır.

Hukuk, çeteleri yok edemezse çeteler hukuku yok eder.