Yoksulluk ile ilgili sözler

Yoksulluk ile ilgili söylenmiş sözler.

Tembellik o kadar yavaş hareket eder ki, yoksulluk çok geçmeden ona erişir.