Hz. Ali Sözleri

Hz. Ali'nin söylemiş olduğu sözler.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.

Bildiği halde susmak, bilmediği halde söylemek kadar çirkindir.

Bin defa mazlum olsanda; bir defa zalim olma.

Arslan olarak birgün yaşamak, koyun olarak bin yıl yaşamaktan daha iyidir.

Mutluluk anlarını kaçırmamak gerekir

En kötü insan, mazluma karşı zalime yardım eden kişidir.

Dostuna yardım etmekte duyarsız olan, düşmanının darbesiyle uyanır.

Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir.

Anlayışlı insan, eziyet gördüğünde sabreden, zulme uğradığında ise bağışlayan kişidir.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin.

İnsanın en büyüğü, en yüksek yerde iken alçak gönüllü olan, kudret sahibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletli davranandır.

İyiliklerin en güzeli sadakadır.

Çocuklarımızı yaşadığımız zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre yetiştirmeliyiz.

Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir.

Dosta ve düşmana karşı adaletli davran, fakirlik ve zenginlik anında ölçülü ol.

Sana kaba davranan kişiye yumuşaklıkla davran ki, o da sana karşı yumuşasın.

Kuşkusuz acıların da sonu vardır. Bir felakete düştüğünüzde, ondan kurtuluncaya kadar sabrediniz. Aksi takdirde acılarınıza acı katmış olursunuz.

İnsanın dostu şunlardır; uyumlu eş, iyi evlat ve halis arkadaş.

Yüce Allah; adaleti ve iyiliği emretmiş, kötülük ve zulme karşı uyarmıştır.

Kılıçların açtığı yaralar iyileşir ama, dilin açtığı yara iyileşmez.

Ahlakı güzel olanın seveni de çok olur.

Hayra, niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.

Niyeti kötü olanın attığı ok kendine döner.

Yuvasını seven kadın için; tahammül edilmeyecek bir zorluk, katlanılmayacak bir fedakarlık yoktur.

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

Alçakça söylenen bir söze sakın karşılık vereyim deme. Çünkü o sözün sahibinde daha nice düşük sözler vardır.

Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür.

Sakın unutmayın; haset edenin huzuru, çabuk darılanın dostluğu, yalancının yiğitliği olmaz.

Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başına, suskun kayalar gibi dur ve diren.

Ahlak'ın ahlaksızların elinde oyuncağı olduğu bir toplumdan hayır bekleme.

Tatlı dili olan insanların dostları her gün biraz daha artar.

Edep bir damladır, damladı mı yok olur.

Bilim servetle satın alınamaz. Onun içindir ki, bir cahil, ne derece zengin olursa olsun, en yoksul bilgin ile kıyaslanamaz.

Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

Size kötülük eden düşmanlarınızı affediniz. Ancak vatanınıza ve ulusunuza kötülük eden düşmanı asla affetmeyiniz.

Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunu, düşmanını tanımış olursun.

Eğer bilim, ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.

İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.

Her derde bir deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek ilaç bulunmaz.

Ağlayıp sızlamak, sabırdan daha fazla yorucudur.

Dünya, bir leştir. Ondan bir şey isteyen, köpeklerle dolaşmaya dayanıklı olmalıdır.

İşten önce tedbir, pişmanlığa yer bırakmaz.

En hayırlı dost, seni hayra sevk edendir.

İki şeyin elimizden gitmeden değerini anlamak zordur; sağlık ve gençlik.

İnsanın güzelliği olgunluğundadır.

Bilim, alçaklarda kalanları yükseltir, bilgisiz ve yük sektekileri alçaltır.

Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz.

Yemekte ve içmekte ölçülü olmayanlar, kendilerinin düşmanıdır.

Azim ve sebat insanın en büyük yardımcısıdır.

Mesut bir ömür sürmek isterseniz, elinizden gelen yardımı insanlara yapın.

İnsan, bir gün ölecektir. Ancak bilgi sahibi olanlar, bilgileri yüzünden her zaman anılacaklardır.

Dedikodu dinleyen, dedikodu yapanla birdir.

İnsanlar öyle geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın.

Yardım etmeyene, kimse yardımcı olmaz.

Kalbin körse, gözünün görmesi hiçbir şeye yaramaz.

Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!

Haksızlıklara baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe katlanmalıdırlar.

Karşına çıkan, hayatın zor olaylarına sabret ve dayan. Onları, hiç kimseden bilme ve hiç kimseye karşı kalbinde kin ve garez besleme.

Sakladığın bir sır senin eserindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun.

Düşmanın dahi olsa, kimsenin güçsüzlüğe düşmesinden mutlu olma.

Asıl yetimler, anadan ve babadan değil, bilim ve ahlaktan yoksun olanlardır.

Başkalarının acılarından, geçmiş felaketlerinden ders alanlar, gerçekten mutlu kişilerdir.

Hayatın afetlerinden biri de kıskançlıktır.

Öğüt, dünyanın en pahalı hazineleri kadar kıymetli olduğu halde, genellikle çok ucuza satılır.

Dilinizi daima iyi kullanınız. O, sizi mutluluğa götürdüğü gibi, felakete de götürebilir.

Bilim, servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, halbuki bilim seni korur.

Gayreti zayıf olanın düşmanı güçlü olur.

Cahil kişiyi kınarsan, düşmanın; akıllı kişiyi kınarsan, dostun olur.

Eğer ararsak kendimize kolayca birçok düşman bulabiliriz, ama ne kadar ararsak arayalım dost bulmak hiç de kolay değil.

Doğrusu, ömrünün geçen kısmı, tükenmiş bir zamandır; gelecek kısmı, bir umuttan ibarettir; içinde bulunduğun an ise çalışma zamanıdır.

Oburlukla sağlık birleşmez.

Bilgi sahibi olmak, senin üstün olduğunu; bağış yapmak ise, erdemli olduğunu gösterir.

Sana kızdığı halde, bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke insanın ahlakını ortaya çıkarır.

Savurganlığıyla övünen, yoksulluğun etkisine girer ve aşağılanır.

Ben müminlerin emiriyim; onların en yoksulunun geçindiği gibi geçinmek zorundayım.

İyilik ediniz, karşısında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.

Asil insan, kendisini kusurlarından arındırır ve komşularına iyi davranır.

Yalancıyla dost olmaktan sakın; çünkü uzağı sana yaklaştırır, yakını senden uzaklaştırır.

Davranış açısından en üstün hükümdar, adaleti tüm halkı kapsayan kimsedir. Yüce Allah adaletli olmayı emretmiş, çirkinlikleri ve zulmü ise yasaklamıştır.