Hz. Ali Sözleri

Hz. Ali'nin söylemiş olduğu sözler.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.

Bildiği halde susmak, bilmediği halde söylemek kadar çirkindir.

Bin defa mazlum olsanda; bir defa zalim olma.

Arslan olarak birgün yaşamak, koyun olarak bin yıl yaşamaktan daha iyidir.

Mutluluk anlarını kaçırmamak gerekir

En kötü insan, mazluma karşı zalime yardım eden kişidir.

Dostuna yardım etmekte duyarsız olan, düşmanının darbesiyle uyanır.

Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.

Hiç kimse, diğer bir kimsenin kulu değildir.

Anlayışlı insan, eziyet gördüğünde sabreden, zulme uğradığında ise bağışlayan kişidir.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

Haklı olduğun zaman, hiç kimseye boyun eğmeyeceksin.

İnsanın en büyüğü, en yüksek yerde iken alçak gönüllü olan, kudret sahibi iken bağışlayan ve güçlü olduğu vakit adaletli davranandır.

İyiliklerin en güzeli sadakadır.

Çocuklarımızı yaşadığımız zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre yetiştirmeliyiz.

Eğer hayırlı bir iş görmek istersen, bugünün işini yarına koyma. Çünkü yarına kadar ne olacağı belli değildir.

Dosta ve düşmana karşı adaletli davran, fakirlik ve zenginlik anında ölçülü ol.

Sana kaba davranan kişiye yumuşaklıkla davran ki, o da sana karşı yumuşasın.

Kuşkusuz acıların da sonu vardır. Bir felakete düştüğünüzde, ondan kurtuluncaya kadar sabrediniz. Aksi takdirde acılarınıza acı katmış olursunuz.