Hz. Ali Sözleri

Hz. Ali'nin söylemiş olduğu sözler.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.

Bildiği halde susmak, bilmediği halde söylemek kadar çirkindir.

Bin defa mazlum olsanda; bir defa zalim olma.

Arslan olarak birgün yaşamak, koyun olarak bin yıl yaşamaktan daha iyidir.

Mutluluk anlarını kaçırmamak gerekir

En kötü insan, mazluma karşı zalime yardım eden kişidir.

Dostuna yardım etmekte duyarsız olan, düşmanının darbesiyle uyanır.

Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir.

İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir. Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.