Hürriyet ile ilgili sözler

Hürriyet ile ilgili söylenmiş sözler.

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Bence bir millette; şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla kaimdir.

Hürriyet ve istiklal, benim karakterimdir. Ben, milletimin ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklal aşkı ile dolu bir adamım.

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.

Tasarruf bir kimseye hürriyet kazandırır.

Özgürlük ağacı arada sırada, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun doğal gübresidir.

Eldeki para hürriyetin aracıdır. Fakat peşi kovalanan para, tam tersine kölelik aracıdır.

Hürriyet, insanın kendisini daha iyiye götürmesi için eline geçen bir fırsattan başka bir şey değildir.

Tanrı hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir.

Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağımız tek şeydir.