Hürriyet ile ilgili sözler

Hürriyet ile ilgili söylenmiş sözler.

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.

Tasarruf bir kimseye hürriyet kazandırır.

Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Tanrı hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir.

Özgürlük ağacı arada sırada, zorba ve zalimlerin kanıyla sulanmalıdır. Çünkü bu onun doğal gübresidir.

Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.

Bence bir millette; şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlaka o milletin hürriyet ve istiklaline sahip olmasıyla kaimdir.

Hürriyet, insanın kendisini daha iyiye götürmesi için eline geçen bir fırsattan başka bir şey değildir.