Hürriyet ile ilgili sözler

Hürriyet ile ilgili söylenmiş sözler.

İstiklal, istikbal, hürriyet ve herşey adaletle kaimdir.

Dünyada hiçbir şeye minnet etme; hürriyetini ancak bu suretle koruyabilirsin.

Tasarruf bir kimseye hürriyet kazandırır.

Her terakkinin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Tanrı hürriyeti ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir.