Vatan Sevgisi ile ilgili sözler

Vatan Sevgisi ile ilgili söylenmiş sözler.

Ordumuz; Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur.

Kahraman Türk ordularının kazandıkları büyük zaferlerde şahsıma düşmüş olan görevleri yapabilmişsem çok mutluyum. Yalnız bu noktada bir gerçeği açıklamak için söyleyeyim ki, benim ordularımızı yönelttiğim hedefler, aslında ordularımın her erinin, bütün subaylarının ve kumandanlarının görüşlerinin, vicdanlarının, azimlerinin, ülkülerinin yönelmiş olduğu hedefler idi.

İyi bireyler kendinden çok üyesi bulunduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına yaşamını veren insanlardır.

Milli hududumuz dahilinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak, mevcudiyetimizi muhafaza ederek, millet ve memleketin hakiki saadet ve umranına çalışalım.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

Ebediyete akıp giden her on senede bu büyük milletin bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamasını gönülden dilerim. Ne mutlu Türküm diyene.

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.

Her dinde, her millette, her terbiyede, her medeniyette vatan sevgisi en büyük faziletlerden, en kutsal görevlerdendir.

Mümkün olsa vatanımı gönlümün içinde saklayacağım! Göğsüm parça parça olmadıkça bir taşına kimsenin elini dokundurmayacağım.

Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.

Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.

Vatan sevgisi, ahlakın başında gelir.

Benden çadırımı isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, eşimi isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem.

Toprak, devletin temelidir. Hiç kimseye verilemez.

Vatanı savunmanın en sağlam ve akıllı yolu eğitimdir.

Biz milli ve manevi değerlerimizi korursak, o değerler de bizi koruyacaktır.

Yurttaş için herşey ülkesini sevmekle başlar.

Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Türk çocuğu öksüz kalır, yurtsuz kalmaz!

İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi, bir yurtseverlik sanatıdır; buna diplomasi derler.

Savaştan kaçmış bir millete, tarihini savaşarak kanıyla yazmış bir milletin vatandaşlığı verilmez.