Tarih ile ilgili sözler

Tarih ile ilgili söylenmiş sözler.

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Kendi aklından, başkalarının akılsızlığından faydalanmak.

Biz Türkler; bütün tarihimiz boyunca, özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Sanatçı, tanımı gereği bugünün tarihini yapanların buyruğuna girmez.

Herkes tarih yapabilir. Ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır.

Tarihte yarılmamış ve yarılmayacak cephe yoktur.

Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki ulusu yok eden, tutsak eden, yıkan kötülükler hep din kılığı altındaki küfür ve lanetli davranışlardan gelmiştir.

Ulusları birbirine düşman yapan tek güç tarihtir.

Tarih; geçmişi yargılamaktan başka bir şey değildir.

Dünya hakkında hükmü tarih verir.

Tarih yinelenmeyen şeylerin bilimidir.

Sonsuza kadar gerçekleri gizlemek tarihi bir yalan için yeterlidir.

Tarih çoğunlukla tahminlere dayanır; geri kalanı da ön yargıdır.

Tarihin akışını kararlaştırmada en önemli rolü para oynar.

Bizim bilmediğimiz sırlara eskilerin vakıf olduklarını kabul etmek zorundayız.

Anıtlara ihtiyaç duymayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir.

Tarih, zafer kazananlar tarafından yaratılmıştır.

Geleceği okumak isteyen, geçmişin sayfalarını karıştırmalıdır.

Bu ülkede okullarda zorunlu "dün" dersi verilmeli, çabuk unutuyoruz.