Tarih ile ilgili sözler

Tarih ile ilgili söylenmiş sözler.

Biz Türkler; bütün tarihimiz boyunca, özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır.

Tarihte yarılmamış ve yarılmayacak cephe yoktur.

Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki ulusu yok eden, tutsak eden, yıkan kötülükler hep din kılığı altındaki küfür ve lanetli davranışlardan gelmiştir.

Dünya hakkında hükmü tarih verir.

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Kendi aklından, başkalarının akılsızlığından faydalanmak.

Ulusları birbirine düşman yapan tek güç tarihtir.

Herkes tarih yapabilir. Ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir.

Sanatçı, tanımı gereği bugünün tarihini yapanların buyruğuna girmez.

Tarih; geçmişi yargılamaktan başka bir şey değildir.