Din ile ilgili sözler

Din ile ilgili söylenmiş sözler.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçmaktır.

Dini, dili, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir

Din güzel huydur.