Fen ile ilgili sözler

Fen ile ilgili söylenmiş sözler.

Bir dinin tabii olması için; akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.

İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.