Sanat ile ilgili sözler

Sanat ile ilgili söylenmiş sözler.

Sanatsız kalan bir ulusun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Sanatım düşündüğünü söylemektir.

Kötülük zahmetsizce işlenir, iyilik ise daima bir çeşit sanat ürünüdür.

Sanatçı, tanımı gereği bugünün tarihini yapanların buyruğuna girmez.

Sanat doğanın içindedir. Sanatçı onu çıkarabilendir.

Bütün sanatlar, Allah vergisidir.

Sanattan ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz.

Efendiler siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat hiçbir zaman sanatkar olamazsınız.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Bir millet şayet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.

Sanat çoğu kez yenilik getirici ve devrimcidir.

Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş kafalar boşaltılmıştır.

Müzikten anlayan kulağa söyle şarkını.

Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır.

Büyük bir tarihi olmayan, böyle büyük bir tarihe dayanmayan toplumlar, bir büyük milli edebiyat, sanat yaratamazlar, böyle büyük bir edebiyat ve sanat yaratamadıkça da dünya edebiyat ve sanatının vardığı çizgiye katiyen ulaşamazlar.

İnsanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir.

Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarıldığının en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen uygarlık alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daime mahkum kalacaktır.

Tiyatroyu sevmek lazım. Ben tiyatronun tozunu seviyorum, kokusunu seviyorum, sahneye çıkıp şöyle bir baktığım zaman bütün dünyayı kucaklıyormuşum gibi geliyor.

Hayat ciddi, sanat neşelidir.

Ahlak ve sanat, değerini yitirirse, adalet yolunu şaşırır.

Kelimelerin başarısız olduğu yerde, müzik konuşur.

Her sanat, insanın kaderine karşı isyandır.

Resim, kelimesiz bir şiirdir.

Şaka, çok ciddi bir sanattır.

Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir.

Sanat, doğanın bir başka açısından görünüşüdür.

Gerçek medeniyet, edebiyat ve sanattan doğar. Tarih tiyatrosuz yükselmiş bir millet gösteremez.

Bizi yaratan doğa, insan eden de sanattır.

Tiyatro uygarlığı, tüm yurt sathına ulaştıran çok etkili bir sanat dalıdır.

Resmimi hayal ederim ve daha sonra hayalimi resmederim.

Neden sanatı anlamakla uğraşıyorsun? Bir kuşun şarkısını anlamakla uğraşıyor musun?

Mermere sıkışmış bir melek gördüm ve onu özgürlüğüne kavuşturuncaya dek mermeri oydum.

Resim sessiz bir şiirdir.

Sanat... İzleyicinin gözü değil, sanatçının ruhudur.

Televizyon, güzel sanatların çöplüğüdür.

Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.

Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.