Okul ile ilgili sözler

Okul ile ilgili söylenmiş sözler.

Hiç bir zaman okulumun eğitimimi engellemesine izin vermedim.

Bir okul fazla yapın, bir hapishane eksiltmiş olursunuz.

Memleketi ve milleti korumaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları gerekir. Bunu sağlayan okuldur.

Halkı eğitmek için üç şey gerekir: Okul, okul yine okul.

Bu ülkede okullarda zorunlu "dün" dersi verilmeli, çabuk unutuyoruz.

Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.

Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.