Okul ile ilgili sözler

Okul ile ilgili söylenmiş sözler.

Memleketi ve milleti korumaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları gerekir. Bunu sağlayan okuldur.

Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Halkı eğitmek için üç şey gerekir: Okul, okul yine okul.

Bir okul fazla yapın, bir hapishane eksiltmiş olursunuz.

Hiç bir zaman okulumun eğitimimi engellemesine izin vermedim.

Bu ülkede okullarda zorunlu "dün" dersi verilmeli, çabuk unutuyoruz.

Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.