Öğretim ile ilgili sözler

Öğretim ile ilgili söylenmiş sözler.

İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin. Fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun.

İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.

Öğrencilerin kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmelerini ve düşünmelerini sağlamak bir öğretmenin en önemli görevidir.

İnsan olarak yaşayabilmek için hava, su gibi doğal koşullar arasında eğitim, öğretim ve kültür de bulunacaktır.

Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur.

Eğitimde ve öğretimde başarının sırrı, bilgiyi verenle alan arasındaki sevgi, saygı, anlayış ve güvenin derecesindedir. Bunlar ne kadar kuvvetli olurlarsa netice o kadar memnuniyet verici olur.

Bir adama hiçbir şey öğretemezsiniz. Sadece kendinde saklı olan şeyleri keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.