Öğretmen ile ilgili sözler

Öğretmen ile ilgili söylenmiş sözler.

Devrimler, yalnız ve ancak öğretmenlerin kafasında başlar.

Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğiticileri; yeni nesli, sizler yetiştireceksiniz. Cumhuriyet; fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını kesbetmemiştir.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Dünyanın her tarafında, her köşesinde ve ülkemizde öğretmenler ve eğitimciler, insan topluluğunun en fedakar, cefakar ve muhterem unsurlarıdır.

Yanlış insanlar zaman kaybı değil, doğru insanı tanıyabilmek için birer öğretmendir.

Bir ülkede öğretmenlere gereken değer verilmezse, bilim de değerli olmaz.

Ne olursan ol; ama önce nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Öğrencilerin kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmelerini ve düşünmelerini sağlamak bir öğretmenin en önemli görevidir.

Terbiyenin sırrı öğrenciye saygı ile başlar.

Ustasını geçemeyen öğrenci zavallıdır.

Sıradan öğretmen anlatır, iyi öğretmen açıklar, yetenekli öğretmen yapar ve gösterir, büyük öğretmen ise, esin kaynağı olur.

Hatalar, ekseriye en iyi öğretmendir.

Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir.

Eğitimde ve öğretimde başarının sırrı, bilgiyi verenle alan arasındaki sevgi, saygı, anlayış ve güvenin derecesindedir. Bunlar ne kadar kuvvetli olurlarsa netice o kadar memnuniyet verici olur.