Öğretmen ile ilgili sözler

Öğretmen ile ilgili söylenmiş sözler.

Devrimler, yalnız ve ancak öğretmenlerin kafasında başlar.

Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğiticileri; yeni nesli, sizler yetiştireceksiniz. Cumhuriyet; fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını kesbetmemiştir.

Ordularla kazanılan bir zafer ancak yol açıcıdır, yalnız bir araçtır. Gerçek ise öğretmenlerin; oluşmasına aracı olacakları uygarlık yolundaki başarılarıdır.

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Ne olursan ol; ama önce nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol.

Öğrencilerin kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmelerini ve düşünmelerini sağlamak bir öğretmenin en önemli görevidir.

Terbiyenin sırrı öğrenciye saygı ile başlar.

Ustasını geçemeyen öğrenci zavallıdır.

Sıradan öğretmen anlatır, iyi öğretmen açıklar, yetenekli öğretmen yapar ve gösterir, büyük öğretmen ise, esin kaynağı olur.

Hatalar, ekseriye en iyi öğretmendir.