Alman Atasözleri

Alman atasözleri

Kaybedecek bir şeyi olmayan insandan korkulur.

Hak, kullanılan kudrettir.

Ufak hırsızlar asılır, büyük hırsızlar serbest dolaşır.

Seni besleyen eli ısırma.

Kargalara yarenlik eden güvercinin tüyleri beyaz kalır ama kalbi kararır.

Korkak olduğunu bilmeyen herkes cesurdur.

Memleket yalnız adaletle ebedileşir, adaletsizlikle yıkılır.

Rica daima sıcak, teşekkür daima soğuktur.

Dikenler arasında güller yetişir.

Gözler kendilerine, kulaklar başkalarına inanır.

Gurur, insan yıkar.

Topalların ülkesinde herkes doğru yürüdüğünü sanır.

Fıkaralık kapıdan girince, aşk pencereden uçar gider.

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir.

Herkese dost olan kimsenin dostu olmaz.

Üç şeyin kıymeti yitirdikten sonra anlaşılır. Servet, uyku ve sağlık.

Sıhhatli bir köylü olmak, hasta bir imparator olmaktan hayırlıdır.

Kadeh içinde, denizin içinde boğulandan daha çok kimse boğulmuştur.

Gençleşmiş bir ihtiyarlık iyidir, ihtiyarlıyan gençlik işe yaramaz.

Felaket ve saadet birbirine komşudur.

Kadının saltanat sürdüğü yerde şeytan başbakan olur.

Tanrı, karıncayı yok etmek isteyine ona kanat takar.

Hakikat belki ihtiyarlar ama, asla ölmez.

İnsanlar güzel sözlerle yakalanırlar.

Erkek tarla kuşudur gündüz öter, kadın bülbüldür karanlıkta şakır.

Eğitim, özgürlüğe götürür.

Adaletin kolu uzundur.

Her ulus layık olduğu Tanrı'yı bulur.

Aynan yoksa, komşuna bak.

Para sokakta ustalık onu bulmakta.

Üç şeye güvenme: Şarap, gece ve aşk.

Deli, yedi bilginin yanıt vereceğinden daha çok soru sorar.

En şanslı insan şansına güvenen insandır.

Kulağı olan duyar, parası olan harcar.

Cüce her yanda dev görür.

Tanesiz başak dik durur.

Ev almadan önce komşu al.

Kalp kadar hem yumuşak, hem sert hiçbir şey yoktur.

İhtiyacı olmayan bir kimseye nasihat verme.

Aldatan kendi aldanır.

Gerçeği perdelemek mi istiyorsunuz, onu sözcüklerle süsleyin.

Aslan da kendisini sineklere karşı korumak zorundadır.

Özen yoksa ödül de yoktur.

Şeytan kapını vursa da elindeki işi bırakma.

Üç şey geçicidir: Yankı, gök kuşağı, kadın güzelliği

Asılmak için doğan adam, suda boğulmaz.

İntikam tanrıları işini sessiz görür.

Günde bir adım, doktoru uzak tutar.

Acıyı tatmamış olan, neşeye nasıl ulaşır?

Çok fazla isteyen, az şey yapar.