Delilik ile ilgili atasözleri

Delilik ile ilgili söylenmiş atasözleri.

Akıllı bir adam deliyi azarlamaz.

Akıllının yemini ürkütür, delininki güldürür.

Deliye her gün bayram.

Deliler konuşurken, şeytanlar da susarmış!