Türk Atasözleri

Türk atasözleri

İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.

Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Sakla samanı, gelir zamanı.

Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.

Çıkmadık candan umut kesilmez.

Rüzgar eken fırtına biçer.

Altının değerini sarraf bilir.

Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.

Geçtiğin köprüleri yakma.

Başsız evin köpeği çok havlar.

Şimşek çakmadan gök gürlemez.

Ateş, kış gününün meyvesidir.

Oğlan doğuran ana sevinmesin de, ekmeğini yiyen sevinsin.

Suyun şarlamazından, insanın söylemezinden kork.

Merhamet edin ama merhanet beklemeyin.

Aslan yattığı yerden belli olur.

Kalendere ''Kış geliyor'' demişler, ''Titremeye hazırım'' diye cevap vermiş.

Hırs içinde ki adam, kudurmuş ata binen sürücüye benzer.

Sadaka malı eksiltmez.

Kör ata ha göz kırpmışsın ha başını sallamışsın.

Karga bülbülü taklit edeyim derken ötmeyi unutmuş.

Tartılırsan, denginle tartıl.

Fakir parasız olan değil, akılsız olandır.

At yedi günde, it yediği günde belli olur.

Söz büyüğün, sus küçügün

Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur.

Bekara karı boşamak kolay gelir.

Ak akça, kara gün içindir.

Damlaya damlaya göl olur.

Körlerin ülkesinde şaşı kraldır.

Yaşa değil başa bak.

İnsan dünyayı zapteder ama ağzını zaptedemez.

Suyun yavaş akanından, insanın yere bakanından korkmalı.

Ağaç kapı kapanırsa, altın kapı açılır.

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.

Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur.

Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi olurum.

Rabbena, hep bana.

Dağdan gelen bağdakini kovar.

Birlikten dirlik doğar.

Aşkın gözü kör, kulağı sağırdır.

Dayak cennetten çıkmadır.

Nasihate ihtiyacın varsa, akıllıya başvur.

Kardeş kardeşin ne olduğunu ister, ne öldüğünü.

Kalp kalbe karşıdır.

Saçımı süpürge ettim, kaynanama yaranamadım.

Altın anahtar her kapıyı açar.

Kadının saçı uzun aklı kısadır.

İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.

Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur.

El elden üstündür.

Zaman sessiz bir testeredir.

Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.

Zahmetsiz rahmet olmaz.

Ağustos ayında beyni kaynayanın kışın tenceresi kaynar.

Cimriden para istemek, denizin içinde çukur kazmaya benzer.

Üzüm, üzüme baka baka kararır.

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

Ucuz alan pahalı alır.

Su uyur düşman uyumaz.

Herşeyin başı sağlıktır.