Özlü Sözler

Son Eklenen Özlü Sözler

Güçlüyken zayıf görün, zayıfken güçlü.

İyi olduğunuz için herkesin size adil davranmasını beklemek, vejeteryan olduğunuz için boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer.

Oburlukla sağlık birleşmez.

Doğrusu, ömrünün geçen kısmı, tükenmiş bir zamandır; gelecek kısmı, bir umuttan ibarettir; içinde bulunduğun an ise çalışma zamanıdır.

Ölüm mutlaka varılacak bir uçtur. Ölümden değil, iz bırakmadan ölüşten korkmalıyız.

Yendiğimiz dünün yanında yenemiyeceğimiz hiç bir yarın yoktur.

Dikkat, hiçi herşeye dönüştürür.

Susadın mı kuyuya inmesine inmeli ama, nasıl çıkılacağını da düşünmeli.

Okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Her konuda gerçeğe ve akla uygun olarak hareket etmeği ileri süren kişi için bağımızlık hayattan daha değerlidir.

3800

Özlü Söz

1101

Kişi

1237

Etiket

9102

Kişi Etiketi


Son Eklenen Atasözleri

Misafir misafiri istemez, ev sahibi hiçbirini.

Hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şeyden kuşkulanmaz.

Üç şey gizlenemez: sevgi, duman, parasızlık.

Hiç bir kadın, dedikodu yapmayacak denli utangaç değildir.

Aşkta ve savaşta herşey mubahtır.

Sessiz sular, derinden akar.

Aptala öğüt vermek, ölüye ilaç vermek gibidir.

Her şey aslına çeker.

Sarhoşun mektubu, meyhanede okunur.

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir.

1030

Atasözleri

87

Atasözü Grupları

616

Atasözü Etiket

1755

Atasözü Grup Etiketi