Baruch Spinoza Sözleri

Baruch Spinoza'nın söylemiş olduğu sözler.

Yalnız akıl tarafından yönetilen insan özgürdür.

İnsanlar korku içinde yaşadıkları sürece yaptıkları her şey kendi isteklerine en aykırı olan şeylerdir.

Sevmenin ölçüsü, ölçüsüz sevmektir.

Zekaları yenen güç, silah değil, ruhun büyüklüğüdür.

İnsanlık iyilik ve hayır yapmaktan çok öç almaya daha yatkındır.

Düşüncelere karşı konan yasalar soysuzları değil, bağımsız kişiliği olan insanları kovalar.

İnsan, dilinin ve arzularının hakimi değildir.

Anlamak beğenmenin başlangıcıdır.

Bir hükümetin en temel amacı hükmetmek ya da korkuyla baskı altında tutmak, zorla itaat sağlamak değil, insanların korku duymadan özgürce yaşamasını sağlamaktır.

İnsan ancak, bir başkasına ait olan erdem için kıskançlık duyar.