Yönetim ile ilgili sözler

Yönetim ile ilgili söylenmiş sözler.

Eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin şereften, onurdan, ahlaktan yoksun davranışlarını, hırzılığını yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet bir gün vatanını yitirir.

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince, o rejim mahkum olmuştur.

Adalete hükmeden tilki olduğunda tavuklar daima suçlu bulunacaktır.

Halk için söylenenlere değil, yapılanlara bakmak gerekir.

İyi bir hükümet yanında olanları mutlu kılar, uzakta olanları kendine çeker.

Hükümetin ödevi mutluluk saçmak değil, halkının mutluluğa erişebilmeleri için fırsatlar yaratmaktır.

İyi bir adam, devlet yönetimini almaya değil almamaya çalışır.

Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir güç ve aracı kalmaz.

Bir halkın yönetilmesi güçleşti mi, o halk çok şey öğrendi demektir.

Körler memleketine şaşılar kral olur.

Adaletli ve gözetici bir yönetim altında yürekler umuda açılır.

Dünyayı üç büyük güç yönetir: Aptallık, korku ve açgözlülük.

İyiler, devlet yönetimini ne para ne de şeref için üzerlerine alırlar.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan hayattan almış bulunuyoruz.

Bir ülkenin ahlak bakımından nasıl yönetildiğini anlamak isterseniz o ülkenin müziğini inceleyiniz.

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır.

İyi insana en ağır ceza, sizden çok daha kötü ve çok daha yeteneksiz kişiler tarafından yönetilmektir.

Hükümetlerin kaderini tayin edenler daime silah taşıyanlardır.

Sen halkın uyanmasını bekliyorsun, oysa o namussuzlar, geceyi uzatmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.

Onur, hükümdarlar için, bir ahlak vergisi gibidir.

Yasalar ne kadar çok olursa, devlet yönetimi o kadar yozlaşır.

Zengini fakirleştirerek, fakiri zenginleştiremezsin.

Ülkeler istilalarla yok olmazlar; içlerinden çürüyerek yok olurlar.

Bir ülkenin gücü, kendi içinde sağladığı birliktelikten kaynaklanır.

Büyük bir ülkeyi yönetmek küçük bir balığı pişirmeye benzer, çok fazla oynarsanız ona zarar verirsiniz.

Her ülke layık olduğu hükümete sahiptir.

Politikanın doğasında en iyi adamların seçilmesi yoktur. En iyi adamlar hemcinslerini yönetmek istemezler.

İyi bir lider, insanların liderlerine güven duymasını sağlar; büyük bir lider ise insanların kendilerine güven duymalarını sağlar.

Hükümetlerin en az kötü olanı; kendini en az göstereni, en az duyuranı ve en ucuza mal olanıdır.