Yönetim ile ilgili sözler

Yönetim ile ilgili söylenmiş sözler.

Devlet iradesi işlemez olursa, kişilerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir güç ve aracı kalmaz.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan hayattan almış bulunuyoruz.

Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır.

Hükümetlerin kaderini tayin edenler daime silah taşıyanlardır.

Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez.

Ülkeler istilalarla yok olmazlar; içlerinden çürüyerek yok olurlar.

Davranış açısından en üstün hükümdar, adaleti tüm halkı kapsayan kimsedir. Yüce Allah adaletli olmayı emretmiş, çirkinlikleri ve zulmü ise yasaklamıştır.

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince, o rejim mahkum olmuştur.

Bir halkın yönetilmesi güçleşti mi, o halk çok şey öğrendi demektir.

Büyük bir ülkeyi yönetmek küçük bir balığı pişirmeye benzer, çok fazla oynarsanız ona zarar verirsiniz.

Bir ülkenin gücü, kendi içinde sağladığı birliktelikten kaynaklanır.

Bir ülkenin ahlak bakımından nasıl yönetildiğini anlamak isterseniz o ülkenin müziğini inceleyiniz.

İyi insana en ağır ceza, sizden çok daha kötü ve çok daha yeteneksiz kişiler tarafından yönetilmektir.

İyi bir adam, devlet yönetimini almaya değil almamaya çalışır.

İyiler, devlet yönetimini ne para ne de şeref için üzerlerine alırlar.

Dünyayı üç büyük güç yönetir: Aptallık, korku ve açgözlülük.

Körler memleketine şaşılar kral olur.

Eğer bir millet iktidarda bulunan kişilerin şereften, onurdan, ahlaktan yoksun davranışlarını, hırzılığını yalnızca kendi siyasi görüşünden olduğu için görmezden geliyorsa, o millet erdemini yitirmiştir. Erdemini yitiren millet bir gün vatanını yitirir.

Yasalar ne kadar çok olursa, devlet yönetimi o kadar yozlaşır.

Adaletli ve gözetici bir yönetim altında yürekler umuda açılır.

Hükümetin ödevi mutluluk saçmak değil, halkının mutluluğa erişebilmeleri için fırsatlar yaratmaktır.

Onur, hükümdarlar için, bir ahlak vergisi gibidir.

Bir hükümetin en temel amacı hükmetmek ya da korkuyla baskı altında tutmak, zorla itaat sağlamak değil, insanların korku duymadan özgürce yaşamasını sağlamaktır.

Yalnız akıl tarafından yönetilen insan özgürdür.

Halk için söylenenlere değil, yapılanlara bakmak gerekir.

Adalete hükmeden tilki olduğunda tavuklar daima suçlu bulunacaktır.

Hükümetlerin en az kötü olanı; kendini en az göstereni, en az duyuranı ve en ucuza mal olanıdır.

Orkestrayı yönetmek istiyorsanız, sırtınızı kalabalığa dönmek zorundasınız.

Sen halkın uyanmasını bekliyorsun, oysa o namussuzlar, geceyi uzatmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Ülkeler öder suçunu budala yöneticilerin.

Politikanın doğasında en iyi adamların seçilmesi yoktur. En iyi adamlar hemcinslerini yönetmek istemezler.

Zengini fakirleştirerek, fakiri zenginleştiremezsin.

İyi bir lider, insanların liderlerine güven duymasını sağlar; büyük bir lider ise insanların kendilerine güven duymalarını sağlar.

Her ülke layık olduğu hükümete sahiptir.

Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur.

Gelişmiş bir ülkede böylesine fazla şiddetli olmayan bir depremde bu kadar çok insan hayatını kaybetse hükümet kalmaz.

Memlekette, halkın halk tarafından halk için idaresi bizim idealimizdir. Ve biz, yalnız bu idealin esiriyiz. Başka bir kuvvetin değil.

En aptal bir kadın bile akıllı bir adamı yönetebilir. Ama bir aptalı yönetmek için çok akıllı bir kadın gerekir.

Kim medyayı kontrol altında tutuyorsa, zihinleri de o kontrol altında tutar.

Suçu açığa çıkarmak suç olarak kabul ediliyorsa, suçlular tarafından yönetiliyorsunuz demektir.