Güven ile ilgili sözler

Güven ile ilgili söylenmiş sözler.

Hayatın felsefesi, tarihin garip tecellisi şudur ki, her iyi, her güzel, her faydalı şey karşısında onu imha edecek bir kuvvet belirir. Buna bizim dilimizde irtica derler. İrticanın yok edilebilmesi için gereken tedbirlerin önceden alınması gerekir; tedbirler önceden alınmışsa tüm ulus huzur ve güven rahatlığı içinde olur.

Her övene değil, haklı eleştirene güvenin.

Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz.

Düşmanımızı bağışlasak bile, ona güvenmek, inanmak zorunda değiliz.

Kendi kalbinden emin olan, başkasının şüphesinden rahatsız olmaz.

Kazanması yıllar süren, kırılması saniye alan ve dağıldıktan sonra toparlanması için ömür gereken şeye güven denir.

Hayattan aldığım en büyük ders; sevgisiyle karşısında sapasağlam duramayan birine, asla yaslanmayacaksın.

Sonsuza kadar konuşabileceğimizi hissettiğimiz insanlar en güzelleri.

Gençlere "Türk Devleti, sizin bedence gürbüz, ruhça uyanık, karakterce üstün varlığınızda sarsılmak bilmez güvenini buluyor."

İyi bir ağaca sarılan, gölgesiz kalmaz.

İnsanların güvenlerini kaybetmektense, para kaybetmeyi tercih ederim.