Gençlik ile ilgili sözler

Gençlik ile ilgili söylenmiş sözler.

Genç fikirli demek, gerçek fikirli demektir.

Kırk yaş gençliğin yaşlılığı, elli yaş yaşlılığın gençliğidir.

Milletin gençleri, ancak yetişkinleri bozulduğu zaman bozulur.

Gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye yöneltir.

Gençlerine, kitaplarla seslenmeyen ulusların sonu acıdır.

Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.

Gençlikte günler kısa yıllar uzun; yaşlılıkta günler uzun yıllar kısadır.

Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

İhtiyarlara saygı göster, onları aziz tutmayan gençlere darıl.

Bilgi gençleri besler, yaşlıları yüceltir.

Gençliği anlamadığınız an, dünyadaki işimiz bitmiş demektir.

Gençleri bırakınız dünyayı hayal ettikleri gibi görsünler, büyüyünce nasıl olsa olduğu gibi göreceklerdir.

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

İnsanın yaşlılığında ki davranışları, gençliğinden daha adildir.

İki şeyin elimizden gitmeden değerini anlamak zordur; sağlık ve gençlik.

Gençlere "Türk Devleti, sizin bedence gürbüz, ruhça uyanık, karakterce üstün varlığınızda sarsılmak bilmez güvenini buluyor."

Gençliğinde ne düşünürsen yaşlılığında ona ulaşırsın.

Hakikaten aşık olduğumuz kişinin ihtiyarladığına inanamayız. Çünkü aşk daima gençtir.

Bütün ümidim gençliktedir.

Elbiseni yeniyken, şerefini gençken koru.

Gençlikte, güzellikte akıl arama.

Gençler, yaşlıların aptal olduklarını sanırlar ama yaşlılar gençlerin aptal olduklarını bilirler.

Bu ülkenin esprisi koca koca adamlar üç genç fidana kıydığında bitti.

Herkesin yirmi beşinde doğal yeteneği vardır. Zor olan ona ellisinde sahip olmaktır.

Ateş dumansız, delikanlı günahsız olmaz.