Korumak ile ilgili sözler

Korumak ile ilgili söylenmiş sözler.

Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır.

İnkılabın hedefini kavramış olanlar, daima onu muhafazaya muktedir olacaklardır.

Ülkesini yüksek istiklalini, kutsal vatanını korumasını bilen yüce Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan tamamen kurtarmalıdır.

Başkalarının haklarını korumak, insanların en güzel ve soylu yanıdır.

Ceza vermeyen bir hakim, sonuçta kendini suçluyla ortak eder.

Gerçek dost; düştüğünde sana yardım eden değil, seni düşürmemek için düşmeyi göze alan kişidir.

Bilim, servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, halbuki bilim seni korur.

Spor, gençleri, hayalperestlikten, derbederlikten, zararlı eğlencelerden korur.

Ülkeler kılıçla alınır ama adaletle korunur.

Çocukluk çağında baba korunmasından daha güçlü bir ihtiyaç düşünemiyorum.

Vatanı savunmanın en sağlam ve akıllı yolu eğitimdir.

Biz milli ve manevi değerlerimizi korursak, o değerler de bizi koruyacaktır.

Çocuklarınızın göz yaşını koruyun ki, mezarınızın üstünde akıtacak gözyaşı kalsın.

Elbiseni yeniyken, şerefini gençken koru.

Hükümet insanları suçlulardan, anayasa insanları hükümetten korumak için kurulmuştur.

Yaşlanmak bizi aşktan korumaz, ama aşk yaşlanmaktan korur.

Savaş, büyük bir rant oluşturduğundan, barışı korumak da o denli zor olmakta.