Korumak ile ilgili sözler

Korumak ile ilgili söylenmiş sözler.

Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır.

İnkılabın hedefini kavramış olanlar, daima onu muhafazaya muktedir olacaklardır.

Başkalarının haklarını korumak, insanların en güzel ve soylu yanıdır.

Gerçek dost; düştüğünde sana yardım eden değil, seni düşürmemek için düşmeyi göze alan kişidir.

Bilim, servetten üstündür. Çünkü serveti sen korursun, halbuki bilim seni korur.

Spor, gençleri, hayalperestlikten, derbederlikten, zararlı eğlencelerden korur.

Ülkeler kılıçla alınır ama adaletle korunur.

Vatanı savunmanın en sağlam ve akıllı yolu eğitimdir.

Biz milli ve manevi değerlerimizi korursak, o değerler de bizi koruyacaktır.

Çocuklarınızın göz yaşını koruyun ki, mezarınızın üstünde akıtacak gözyaşı kalsın.

Elbiseni yeniyken, şerefini gençken koru.

Hükümet insanları suçlulardan, anayasa insanları hükümetten korumak için kurulmuştur.

Yaşlanmak bizi aşktan korumaz, ama aşk yaşlanmaktan korur.