Dil ile ilgili sözler

Dil ile ilgili söylenmiş sözler.

Türkçe konuşmayan bir insan, Türk milli kültür, toplum ve uygarlığına bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.

Dini, dili, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir

Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar.

Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, geçmişinin, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muzafa olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.

Dili ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır.

İnsan, dilinin ve arzularının hakimi değildir.

Dilinizi daima iyi kullanınız. O, sizi mutluluğa götürdüğü gibi, felakete de götürebilir.