Dil ile ilgili sözler

Dil ile ilgili söylenmiş sözler.

Türkçe konuşmayan bir insan, Türk milli kültür, toplum ve uygarlığına bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.

Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, geçmişinin, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muzafa olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.

Bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.

Dil devriminin amacı, Türk dilinin kısırlaştırılması değil, genişletilmesidir.

Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için, bütün devletimizin (kurumlarımızın), dikkatli, ilgili olmasını isteriz.

Ülkesini yüksek istiklalini, kutsal vatanını korumasını bilen yüce Türk milleti dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan tamamen kurtarmalıdır.

Dili ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır.

Dini, dili, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir

Dilinizi daima iyi kullanınız. O, sizi mutluluğa götürdüğü gibi, felakete de götürebilir.

Dil keskin bir bıçağa benzer... Kan akıtmadan öldürür.

Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar.

İnsan, dilinin ve arzularının hakimi değildir.