Uygarlık ile ilgili sözler

Uygarlık ile ilgili söylenmiş sözler.

Türkçe konuşmayan bir insan, Türk milli kültür, toplum ve uygarlığına bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.

Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.

Ağaç, çiçek ve yeşillik uygarlık demektir.

Uygar eser meydana getirmek yeteneklerinden yoksun olan toplumlar, özgürlük ve bağımsızlıklarından mahrum edilmeye zorunludurlar.

Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur.

Bir insanı uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız.

Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.

Tiyatro uygarlığı, tüm yurt sathına ulaştıran çok etkili bir sanat dalıdır.

Uluslar, bireyler gibi yaşayıp ölürler; ama uygarlık ölmez.