Uygarlık ile ilgili sözler

Uygarlık ile ilgili söylenmiş sözler.

Türkçe konuşmayan bir insan, Türk milli kültür, toplum ve uygarlığına bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz.

Uygarlığın emir ve isteklerini yapmak, insan olmak için yeterlidir.

Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.

Ağaç, çiçek ve yeşillik uygarlık demektir.

Uygar eser meydana getirmek yeteneklerinden yoksun olan toplumlar, özgürlük ve bağımsızlıklarından mahrum edilmeye zorunludurlar.

Uluslar, bireyler gibi yaşayıp ölürler; ama uygarlık ölmez.

Bir insanı uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız.

Tiyatro uygarlığı, tüm yurt sathına ulaştıran çok etkili bir sanat dalıdır.