Bağımsızlık ile ilgili sözler

Bağımsızlık ile ilgili söylenmiş sözler.

Bir ulusun yaşayabilmesi için, özgürlük ve bağımsızlığına sahip olması gerekir.

Biz Türkler; bütün tarihimiz boyunca, özgürlük ve bağımsızlığa örnek olmuş bir ulusuz.

Hiç kimsenin ilgisine ihtiyaç duymadığın gün olgunlaşırsın. Hiç kimseden beklentiye girmediğin gün yara almazsın. Hiç kimseye bağımlı kalmazsan kazanırsın.

Uygar eser meydana getirmek yeteneklerinden yoksun olan toplumlar, özgürlük ve bağımsızlıklarından mahrum edilmeye zorunludurlar.

Efendiler biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı yok etmeyi göze alırız.

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce onurlarını, sonra özgürlüklerini daha sonra bağımsızlık ve geleceklerini kaybederler.

Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman, tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.

Düşüncelere karşı konan yasalar soysuzları değil, bağımsız kişiliği olan insanları kovalar.

Çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük hediyeler, sorumluluk ve bağımsızlığın kanatlarıdır.

Bir ulus, kendi gücüne dayanarak varlık ve bağımsızlığını saptayamazsa; şunun, bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz.

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz. İstiklal, istikbal, hürriyet, herşey ancak adaletle kaimdir.

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

Her konuda gerçeğe ve akla uygun olarak hareket etmeği ileri süren kişi için bağımızlık hayattan daha değerlidir.