Olgunluk ile ilgili sözler

Olgunluk ile ilgili söylenmiş sözler.

Aldığın yara, ışığın sana akacağı yerdir.

İnsanın güzelliği olgunluğundadır.

Elmas yontulmadan, insan da yanılmadan mükemmelleşemez.

Hiç kimsenin ilgisine ihtiyaç duymadığın gün olgunlaşırsın. Hiç kimseden beklentiye girmediğin gün yara almazsın. Hiç kimseye bağımlı kalmazsan kazanırsın.

Olgun ve akıllı insanlar, kusur bulacağım diye kendilerini yormazlar.

Öyle anlar olur ki, hiçbir şey olmamış gibi gülümser ve yoluna devam eder insan, buna pes etmek değil; olgunlaşmak denir.

İnsanlar tecrübeleri oranında değil tecrübelerinden aldıkları dersler oranında olgundurlar.

Olgunlaştıkça kimseyle uğraşasın gelmiyor. Kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun.

Olgun olmayan aşk şöyle der: Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. Olgun aşk ise şöyle söyler: Sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum.

Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz eleştirin, basit bir kimseyi dost edinmek için övün.

Cehaletin mutluluk olduğu yerde aklı başında olmak deliliktir.

Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır; zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.

İnsanın yaşlılığında ki davranışları, gençliğinden daha adildir.

İnsan, küçük anları değil yılları yaşadıkça olgunlaşır.

Zaman, aklı, olgunluğu öğrenmeyi, çalışabilmeyi ve hizmeti arttırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir.