Olgunluk ile ilgili sözler

Olgunluk ile ilgili söylenmiş sözler.

Öyle anlar olur ki, hiçbir şey olmamış gibi gülümser ve yoluna devam eder insan, buna pes etmek değil; olgunlaşmak denir.

Aldığın yara, ışığın sana akacağı yerdir.

Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz eleştirin, basit bir kimseyi dost edinmek için övün.

Olgun ve akıllı insanlar, kusur bulacağım diye kendilerini yormazlar.

Hiç kimsenin ilgisine ihtiyaç duymadığın gün olgunlaşırsın. Hiç kimseden beklentiye girmediğin gün yara almazsın. Hiç kimseye bağımlı kalmazsan kazanırsın.

Elmas yontulmadan, insan da yanılmadan mükemmelleşemez.

İnsanın yaşlılığında ki davranışları, gençliğinden daha adildir.

İnsanın güzelliği olgunluğundadır.

Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır; zaman insanları değil, armutları olgunlaştırır.

Olgunlaştıkça kimseyle uğraşasın gelmiyor. Kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun.

İnsan, küçük anları değil yılları yaşadıkça olgunlaşır.

Cehaletin mutluluk olduğu yerde aklı başında olmak deliliktir.

Olgun olmayan aşk şöyle der: Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. Olgun aşk ise şöyle söyler: Sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum.

Zaman, aklı, olgunluğu öğrenmeyi, çalışabilmeyi ve hizmeti arttırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir.

İnsanlar tecrübeleri oranında değil tecrübelerinden aldıkları dersler oranında olgundurlar.