Akıllı Olmak ile ilgili sözler

Akıllı Olmak ile ilgili söylenmiş sözler.

Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.

Akıllılar zayıf yanlarını bildiklerinden yanılmazlık iddiasında bulunmazlar; en çok bilen, ne kadar az bildiğini herkesten çok daha iyi bilir.

Dünyanın asıl sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların daima kendilerinden emin olmalarıdır.

Beklenilmeyen düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir.

Yapıcı eleştiri, akıllı insanları güçlendirir, ahmakları öfkelendirir.

Olgun ve akıllı insanlar, kusur bulacağım diye kendilerini yormazlar.

Bir akıl iyidir ama iki akıl daha iyidir.

Devlet akıllı olmasını, kendini yöneten bir topluluğun bilgisine borçludur.

Zeki, başkalarını bilendir; kendini bilen ise akıllıdır.

Akıllı olmak çekingen olmak demektir.

Başkasına yararlı olacağım diye uğraşmaktansa, başkasından yardım görmek akıllı adamın daha çok işine gelir.

Akıllı adam savaşı önlemelidir.

En akıllı kişi neyi bilmediğini bilmediğini bilendir.

Her olayda öğrenilecek bir şey vardır; akıllı insan kendini suçlamak yerine, "bu olaydan ne öğrenebilirim?" diye düşünür.

Dahiler, çağlarını aydınlatmak için yanmaya mahkum göktaşlarıdır.

Kafası çalışan kişi en korkak düşmanından bile korkar.

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinen, akıllı bir insandır.

Akıllı olmak da bir şey değil, önemli olan o aklı yerinde kullanmaktır.

Dünyayı, akıllılar yaşasın diye budalalar kurmuştur.

Akıllı bir kimse insanlara, bir doktorun hastasına davrandığı gibi davranmalıdır.

Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir.

Akıllı adam, sıradan üstünlüklerini gizleyen adamdır.

Üç büyük tehlike: Akıllı insanların duygusuz oluşu. Duygulu insanların etkisiz oluşu. Etkili insanların akılsız oluşu.

Aptal görünmeye cesaret etmek büyük bir akıllılıktır.

Başkalarını tanımak akıllılıktır; kendini tanımak bilgeliktir. Başkalarını yönetmek kuvvettir; kendini yönetmek iradedir.

Çok soru sormak aklı başında insanlara yakışmaz.

Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez.

Akıllı insanların öğüde ihtiyacı yoktur, aptallar da ondan faydalanamazlar.

Herkes parçalara ayırabilir fakat parçaları birleştirmek çok daha güçlü bir beyin ister.