Karar Vermek ile ilgili sözler

Karar Vermek ile ilgili söylenmiş sözler.

Uygulayan, karar verenden daha güçlüdür.

Bir saat adaletle karar vermek, bin saatlik ibadetten hayırlıdır.

Acele kararları pişmanlık izler.

Kimseyi hemen suçlamamalı, kimseyi hemen övmemelisin.

Karar vermeden önce iyice düşün: karar verdikten sonra da düşünmeden harekete geç.

Felaket içinde karar vermek yarı kurtuluş demektir.

Kimseye iyi veya kötüdür demekte acele etmiyorum. Çünkü insanlar beni her zaman şaşırtmayı başarmışlardır.

Küçük meselelerde aklını dinle, büyüklerdeyse yüreğini.

Beklenilmeyen düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir.

Değerlerinizin ne olduğunu bildiğinizde, kararlar almanız zor değildir.

Hemen hemen her karar, kararsızlıktan daha iyidir.

Özgür insan, başka türlü karar verme imkanı olan insandır.