Felaket ile ilgili sözler

Felaket ile ilgili söylenmiş sözler.

Yanlış bilgi felaket kaynağıdır. Her işin evvela hakikatini ara ve öğren, sonra münakaşasını istediğin gibi yap.

En felaketli hadiselerden uğurlu sonuçlar doğabilir.

Felaket içinde karar vermek yarı kurtuluş demektir.

Felaket zekayı eğitir.

Kuşkusuz acıların da sonu vardır. Bir felakete düştüğünüzde, ondan kurtuluncaya kadar sabrediniz. Aksi takdirde acılarınıza acı katmış olursunuz.

Felaket daima mutluluğu gözler.

Ateş altını, felaket cesut insanları dener.

Felaket çoğu kez güle oynaya gelir.

İnsanoğlu, başkasının başına gelen felakete sözde acıyan ama o felaket kendini bulmadı diye de için için sevinen bir rezildir.

Felaketten mutluluk doğar, çünkü felaket mutluluğun içinde gizlidir.

Felaket içinde hiçbir dostun yoktur.

Felaketin iyi bir tarafı varsa o da bize, gerçek dostlarımızın kimler olduğunu öğretmesidir.

Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceklerini başka birisinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır.