Felaket ile ilgili sözler

Felaket ile ilgili söylenmiş sözler.

Felaket zekayı eğitir.

Kuşkusuz acıların da sonu vardır. Bir felakete düştüğünüzde, ondan kurtuluncaya kadar sabrediniz. Aksi takdirde acılarınıza acı katmış olursunuz.

Ateş altını, felaket cesut insanları dener.

Felaketten mutluluk doğar, çünkü felaket mutluluğun içinde gizlidir.

Felaket daima mutluluğu gözler.

Yanlış bilgi felaket kaynağıdır. Her işin evvela hakikatini ara ve öğren, sonra münakaşasını istediğin gibi yap.

En felaketli hadiselerden uğurlu sonuçlar doğabilir.

Felaket içinde karar vermek yarı kurtuluş demektir.

Felaket çoğu kez güle oynaya gelir.

Felaket içinde hiçbir dostun yoktur.

İnsanoğlu, başkasının başına gelen felakete sözde acıyan ama o felaket kendini bulmadı diye de için için sevinen bir rezildir.