Felaket ile ilgili sözler

Felaket ile ilgili söylenmiş sözler.

Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün felaketler kendi talih ve geleceklerini başka birisinin eline terk etmesinden kaynaklanmıştır.

Felaket zekayı eğitir.

Kuşkusuz acıların da sonu vardır. Bir felakete düştüğünüzde, ondan kurtuluncaya kadar sabrediniz. Aksi takdirde acılarınıza acı katmış olursunuz.

Ateş altını, felaket cesut insanları dener.

Felaketten mutluluk doğar, çünkü felaket mutluluğun içinde gizlidir.

Felaket daima mutluluğu gözler.

Yanlış bilgi felaket kaynağıdır. Her işin evvela hakikatini ara ve öğren, sonra münakaşasını istediğin gibi yap.

En felaketli hadiselerden uğurlu sonuçlar doğabilir.

Felaket içinde karar vermek yarı kurtuluş demektir.

Felaket çoğu kez güle oynaya gelir.

Felaketin iyi bir tarafı varsa o da bize, gerçek dostlarımızın kimler olduğunu öğretmesidir.

Felaket içinde hiçbir dostun yoktur.

İnsanoğlu, başkasının başına gelen felakete sözde acıyan ama o felaket kendini bulmadı diye de için için sevinen bir rezildir.